Har man någon rätt att friköpa sin bostadsrätt?

Hur går man tillväga om man vill friköpa sin bostadsrätt från föreningen - det är ett parhus och just detta är väldigt olikt resten av föreningens 8 hus sett till storlek och byggnadskonstruktion - därav slår kostnafsfördelningen i brf väldigt snett.

Båda hushållen i parhuset vill friköpa. Vilken rätt har vi till detta?

Tomt ingår till alla br med "skötselansvar och nyttjanderätt" - denna vill man såklart överta äganderätt av vid friköp.

Tacksam för svar i denna kniviga fråga!

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Som jag förstår din fråga, undrar du hur ni kan friköpa parhuset från föreningen.

Mitt svar är strukturerat så att jag först sammanfattar mina slutsatser. Därefter följer min utredning av ditt problem.

Sammanfattning

Ni har ingen rätt att friköpa er bostadsrätt. Det är upp till föreningsstämman att besluta att sälja parhuset till er.

Har ni rätt att friköpa parhuset?

Det finns noga räknat ingen rätt för er att friköpa parhuset.

Med att ”friköpa” bostadsrätter från en bostadsrättsförening brukar man istället avse ett förfarande där föreningen köper tillbaka bostadsrätterna och därefter säljer fastigheten till bostadsrättsinnehavarna.

Hur friköper ni parhuset?

I princip krävs beslut av föreningsstämman för att föreningen ska kunna sälja en fastighet. Kraven för ett giltigt beslut kan dock skilja sig beroende på omständigheterna.

Oavsett om föreningen köper tillbaka era bostadsrätter eller inte gäller dock följande krav (9 kap. 16 § första stycket fjärde punkten bostadsrättslagen (BrL)):

1. Beslutet ska ha fattats på en föreningsstämma.

2. Alla i föreningen som kan rösta ska ha röstat för beslutet, eller så ska det ha fattats på två på varandra följande föreningsstämmor där minst två tredjedelar av de röstande på den senare stämman ska ha röstat för beslutet.

3. Minst två tredjedelar av bostadsrättshavarna i parhuset ska dock alltid ha gått med på beslutet.

Stadgarna kan föreskriva strängare villkor (9 kap. 16 § första stycket femte punkten BrL).

Föreningen ska även underrätta kända panthavare i parhuset om beslutet (9 kap. 16 § andra stycket BrL).

Observera att föreningen är skyldig att tillhandahålla er era bostadsrätter, och kan bli skadeståndsskyldig om den inte gör det (7 kap. 4 § BrL). Jag tänker dock inte närmare gå in på den frågan eftersom jag antar att den inte kommer att orsaka några problem i ditt fall. Som jag har förstått det vill ni ju friköpa parhuset, varför ni kan reglera frågan i samband med att ni köper parhuset av föreningen.

Jag hoppas att det var svar på din fråga!

____________________________________

Behöver du vidare hjälp med att friköpa bostadsrätter är du välkommen att kontakta oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till fredag 10:00–16:00) eller maila oss på info@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Bostadsrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”