Har man laglig rätt att hyra ut sin bostadsrättslägenhet i andra hand?

2019-09-29 i Andrahandsuthyrning
FRÅGA
Har man laglig rätt att hyra ut sin lägenhet i andra hand till följd av att man inte får den såld pga att marknaden är dålig?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Huruvida man har rätt att hyra ut en bostadsrättslägenhet i andra hand beror på om bostadsrättsföreningen godkänner det eller inte. Regler om andrahandsuthyrning finns i bostadsrättsföreningens stadgar samt i bostadsrättslagen.

I 7 kap. 10§ bostadsrättslagen (BRL) stadgas att bostadsrättsföreningens samtycke krävs vid en andrahandsuthyrning. Det finns undantag då samtycke inte krävs enligt 2 stycket. Dock så är inte något sådant undantag tillämpligt i den situation du beskriver.

Om bostadsrättshavaren har skäl för upplåtelsen och bostadsrättsföreningen inte har någon befogad anledning att vägra samtycke kan hyresnämnden lämna tillåtelse till uthyrningen i enlighet med 7 kap. 11§ BRL.

Hoppas du fick svar på din fråga, annars är du välkommen att vända dig till oss på Lawline igen!

Med vänlig hälsning

Hanne Nielsen
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll