Har man en skyldighet att tvinga barnet och träffa umgängesföräldern?

2021-07-31 i Barnrätt
FRÅGA
Om vårdnadshavaren lämnar sitt barn till den andra föräldern för umgänge över helgen som det är dom på och efter barnet har varit hos föräldern i en timme sticker den hemifrån och vill inte tillbaka utan tar sig själv hem till den andra vårdnadshavaren. Vems ansvar är det att se till att barnet stannar på umgänget. Ska vårdnadshavaren skjutsa tillbaka barnet eller ligger det på den som har umgänget. Barnet är 12år.
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det anses förenligt med barnets bästa att ha en nära och god kontakt med båda sina föräldrar (6 kap. 2 a § 2 st. föräldrabalken). Barnet har rätt till umgänge med den föräldern som barnet inte bor tillsammans med. Barnets föräldrar har ett gemensamt ansvar för att barnet behov av umgänge med en förälder som barnet inte bor tillsammans med så långt som möjligt tillgodoses (6 kap. 15 § föräldrabalken). Den förälder som barnet stadigvarande bor hos ska därför uppmuntra barnet till att träffa umgängesföräldern.

I takt med barnets stigande ålder och mognad ska större hänsyn visas till barnets vilja vad gäller exempelvis umgängesfrågor. Det går inte att tvinga en tonåring att umgås med en förälder mot sin vilja. Vid 12 års ålder brukar domstolen i regel ta så pass stor hänsyn till barnets vilja att ett umgänge mot barnets vilja inte fastställs (6 kap. 2 b § föräldrabalken). Därför verkställer man normalt inte heller ett umgänge mot en tonårings vilja (21 kap. 1 § föräldrabalken).

I ditt fall ska boendeföräldern försöka uppmuntra barnet att umgås med den andra föräldern. Att tala illa om umgängesföräldern eller på något annat sätt försöka förmå barnet att inte åka dit tyder på att det inte är barnets egentliga vilja att inte träffa umgängesföräldern. Försöker boendeförälder få barnet att åka till umgängesföräldern men att barnet vid 12 års ålder trots detta motsätter sig det och åker därifrån finns det i regel inget sätt eller skyldighet att tvinga barnet att åka dit.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Victoria Ruzbarsky
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?