Har man en skyldighet att lösa ut en delägare som inte är intresserad av samägd egendom?

Om 4 syskon ärver en båtplats med båt, hytt och brygga, men en av syskonen inte vill ha det, blir dem andra 3 tvungna att lösa ut det syskonet då??

Eller kan man be hen att bara avstå, eftersom inget ska säljas, och det skulle bli en skuld för dem andra 3!??

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar hur syskonen bör gå vidare efter arvet av båtplatsen, båten, hytten och bryggan när ett av syskonen inte är intresserad av egendomen. Jag tolkar vidare frågan som att respektive syskonen äger 25% av egendomen vardera. Eftersom egendomen är samägd av syskonen är lagen om samäganderätt (LoS) tillämplig.

Först kan konstateras att det inte finns någon skyldighet att lösa ut det fjärde syskonet, som inte är intresserad av egendomen. Något som kan poängteras är dock att användning av den gemensamma egendomen som utgångspunkt kräver samtycke av samtliga delägare (2 § LoS). Om relationen mellan syskonen är god bör samtycke inte vara några problem att få.

Ett annat alternativ är att de tre syskonen köper ut det fjärde syskonet, så ägarförhållandena av egendomen istället blir 33,33 % vardera.

Om syskonen inte kommer överens finns möjligheten för varje delägare att ansöka om tvångsförsäljning av egendomen på offentlig auktion hos tingsrätten (6 § LoS). De övriga delägarna kan normalt sett inte motsätta sig att egendomen säljs på offentlig auktion, om det inte föreligger synnerliga skäl (6 § LoS).

Vid auktionen kan alla delägare lägga bud. De kostnader som uppstår i samband med auktionen ska betalas av vardera delägare proportionerligt till ägarandelen, alltså 25 % vardera (15 § LoS). Vid offentlig auktion kan man även begära att tingsrätten beslutar om ett minimipris, ett pris som egendomen inte får säljas under - det vill säga inkommer det inga bud som uppgår till eller överstiger minimipriset kan egendomen inte säljas (9 § LoS).

Sammanfattning

Om syskonen kommer överens och det fjärde syskonet samtycker till att resterande syskon använder egendomen borde inga problem uppstå. Ett annat alternativ är att det fjärde syskonet köps ut av övriga syskon. Om syskonen inte kommer överens är ett tredje alternativ att ansöka om offentlig auktion hos tingsrätten, där alla kan vara med och buda. Det kan således resultera i en inbördes budgivning mellan syskonen vid en offentlig auktion. Övriga delägare kan som beskrivit ovan inte motsätta sig ett utbjudande till offentlig auktion, vilket innebär att det fjärde syskonet inte kan bli "tvingat" till samägande mot sin vilja.

Mitt råd till syskonen är att de bör sätta sig ner tillsammans och diskutera hela situationen. Den mest lämpliga lösningen är enligt min mening att det fjärde syskonet blir utköpt av resterande delägare. På så sätt stannar egendomen inom familjen, samtidigt som det fjärde syskonet kompenseras.

Hoppas detta var svar på din fråga, annars får du gärna återkomma till oss!

Med vänliga hälsningar

Oscar FriedrichRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Avtalsrätt och Samägandeavtal? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000