Har make till avliden arvinge arvsrätt?

FRÅGA
En person avlider. Hon har två barn .Maken avled 1992. Barnen har inga bröstarvingar. Det ena barnet som var gift avled för 10 år sedan.Har hennes make som lever arvsrätt eftersom hustru. Testamente finns ej
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar det som att endast en av arvlåtarens två barn fanns i livet när personen gick bort, varvid din fråga då är om maken till det avlidna barnet har arvsrätt. Nedan hänvisas till Ärvdabalken (ÄB) och dess bestämmelser om arvsrätt. Den legala arvsordningen

Inom den svenska arvsrätten finns tre olika arvsklasser. Den första arvsklassen innefattar bröstarvingar - d.v.s den avlidnes barn - och deras barn, barnbarn osv (2:1 ÄB). Den andra arvsklassen innefattar arvlåtarens föräldrar och deras barn, barnbarn osv (2:2 ÄB). Den tredje arvsklassen innefattar arvlåtarens mor- och farföräldrar och deras barn (2:3 ÄB). För att återkoppla till din fråga har med andra ord inte en avliden bröstarvinges make någon arvsrätt enligt bestämmelserna i ÄB. Svaret på din fråga är således nekande - en avliden bröstarvinges make har inte arvsrätt enligt den legala arvsordningen i ÄB.

Testamente

Arvlåtaren kan, som bekant, sätta den legala arvsordningen åt sidan och testamentera bort sitt arv till vem denne önskar. Då det framgår att det inte finns något testamente, kommer den legala arvsordningen att tillämpas i detta fall.

Sammanfattning

För att sammanfatta det hela har inte make till avliden bröstarvinge någon arvsrätt. Detta innebär att hela arvet kommer att tillfalla arvlåtarens barn som fortfarande är i livet. Detta med hänvisning till 2:1 ÄB.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Ida Hellsten
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (837)
2020-08-12 "executors deeds" och "grants of probate" motsvarigheter på svenska?
2020-08-03 Har jag rätt till hälften av min frus arv?
2020-08-03 Kan Kronofogden utmäta arv?
2020-07-31 tvångsförsäljning av bostadsrätt från dödsbo

Alla besvarade frågor (82781)