Har make arvsrätt när det finns särkullbarn?

FRÅGA
Hej!Jag håller på med bouppteckning efter min mans bortgång. Vi hade äktenskapsförord och inga gemensamma barn. Han hade två barn från tidigare äktenskap (särkullbarn). Det finns inget testamente. Har jag förlorat min arvsrätt i och med att vi hade äktenskapsförord och min enskilda egendom inte tagits upp i dödsbo? Är det bara bröstarvingar som ärver kvarlåtenskap i detta fall?Tack på förhandVänliga hälsningar
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Enligt den legala arvsordningen (som gäller när det inte finns något testamente), så ärver inte makar varandra när det finns särkullbarn, se ärvdabalken 3 kap 1§ här. Särkullbarnen hade dock kunnat avsäga sig direkt tillgång till arvet innan din mans bortgång och då haft rätt till efterarv från dig. Så tycks dock inte ha skett i din situation. Det enda du har rätt till i den aktuella situationen är egendom till motsvarande värde av fyra prisbasbelopp. Om du har enskild egendom till det värdet har du inte rätt till något mer. Om din enskilda egendom inte uppgår till fyra prisbasbelopp har du rätt att få resterande del genom i första hand bodelningen och i andra hand genom arvsskiftet.

Vad prisbasbeloppet ligger på varierar från år till år och det är prisbasbeloppet det året din make gick bort som gäller. Prisbasbeloppet år 2016 ligger på 44 300 kronor.

Om du har ytterligare frågor eller hjälp med att upprätta bouppteckningen är du mycket välkommen att höra av dig till vår juristbyrå eller maila mig direkt på alina.borgsen@lawline.se

Med vänlig hälsning,

Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bouppteckning och arvsskifte (1062)
2021-03-31 Finns ett närvarokrav för efterarvingar vid en bouppteckningsförrättning?
2021-03-31 Kan man sälja värdepapper och avsluta konton innan bouppteckningen har registrerats?
2021-03-30 Vad gäller om en dödsbodelägare avlider innan arvskiftet?
2021-03-30 Kan man ärva skulder?

Alla besvarade frågor (91261)