Har lärare rätt att omhänderta en mobil i fyra dagar?

FRÅGA
Hej, mitt gymnasium har tagit min mobil i fyra dagar. Första gången var det en dag. Underbåda gångerna skrev jag ett medelande, så till min fråga har gymnasiet rätt att ta min mobil i fyra dagar?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Eftersom du går i gymnasiet är skollagen tillämplig för att svara på din fråga. Innan jag svarar på din fråga kommer jag först gå igenom vad som gäller enligt skollagen.

Om ett föremål (exempelvis en mobil) är störande under lektionstid har en lärare rätt att ta föremålet enligt 5 kap. 22 § skollagen. Har ett föremål blivit omhändertaget ska det lämnas tillbaka till eleven vid skoldagens slut enligt 5 kap. 23 § skollagen. Om det är så att eleven använt vid upprepade tillfällen använt föremålet under lektionstid behöver läraren inte lämna tillbaka föremålet förrän elevens vårdnadshavare har informerats om omhändertagandet. Omhändertagande av ett föremål får inte vara längre än till och med fjärde dagen efter att föremålet omhändertogs enligt 5 kap. 23 § skollagen.

Din lärare har alltså rätt att ta din mobil om hen anser att den har varit störande under lektionstid. Vanligtvis så ska läraren lämna tillbaka mobilen vid skoldagens slut. Läraren behöver inte lämna tillbaka mobilen om du har använt den på ett störande sätt vid upprepande tillfällen tills de har informerat dina föräldrar om att din mobil har blivit omhändertagen. Läraren får som längst ta din mobil i fyra dagar. För att svara på din fråga så har din lärare rätt att ta din mobil i fyra dagar om hen anser att du vid upprepande tillfällen använt den på ett störande sätt.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Narin Melazade
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Skola och utbildning (354)
2021-06-17 Kan universitetslärare ställa krav på studenter för att börja rätta tentor?
2021-06-10 Rätt att få byta klass
2021-06-09 Skadestånd på grund av kränkningar i skolan
2021-06-04 Är skolan ansvarig för omhändertagande at mobiltelefoner?

Alla besvarade frågor (93198)