Har kungen immunitet?

FRÅGA
Hej.Kungen har immunitet, innebär det att han inte kan åtalas om han dödar en civil person.Har Kungen immunitet när det gäller civilrättsliga brott ?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Kan kungen åtalas för brott?

Statschefen, dvs vår nuvarande kung, har enligt 5 kap. 8 § regeringsformen (RF) så kallad straffrättslig immunitet. Det innebär att kungen inte kan åtalas för något brott i domstol. Den straffrättsliga immuniteten gäller bara för statschefen och inte för övriga kungafamiljen. Om kungen rent hypotetiskt skulle mörda en annan person skulle han alltså ha straffrättslig immunitet och inte kunna åtalas för brottet.

Kungens immunitet innefattar dock ett visst undantag. Om kungen skulle göra sig skyldig till folkmord, brott mot mänskligheten, krigsförbrytelser eller aggressionsbrott kan han ställas inför rätta i den internationella brottmålsdomstolen (ICC), se 10 kap. 14 § RF samt Romstadgan.

Har kungen civilrättslig immunitet?

Enligt förarbetena till lagen gäller kungens immunitet endast straffrättsligt och inte civilrättsligt (prop. 1973:90 s. 175). Det innebär att exempelvis skadeståndsanspråk gentemot kungen kan framställas mot honom i domstol.

Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Jonna Johansson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Allmänt om lagar och regler (827)
2021-03-04 Vilka bestämmelser finns utöver lagar?
2021-03-02 Vad menas när det står "dock" i lagtext?
2021-03-01 Vad är en SOU?
2021-02-28 Lagar för vilda djur

Alla besvarade frågor (89907)