Har Kronofogden rätt att utmäta pengar i form av studiemedel från CSN?

Hej! Jag har en skuld hos kronofogden och studerar med 0 kr i inkomst förutom CSN. Hade lagt undan CSN pengar och såg nu att kronofogden har tagit dem pengarna. Har jag rätt att få tillbaka dem då det är CSN pengar?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!


Utifrån din frågeställning tolkar jag det som att du undrar om Kronofogden har rätt att utmäta pengar i form av studiemedel du erhållit från CSN och om du har rätt att få tillbaka pengarna när utmätning redan skett. Jag kommer nedan redogöra för de regler som är relevanta för din frågställning.


Egendom Kronofogden har rätt att utmäta

Vilken egendom Kronofogden kan utmäta regleras i utsökningsbalken (UB). Kronofogden har rätt att utmäta egendom som tillhör gäldenären (den som har skuld till annan) (4 kap. 17 § UB). För att betala skulder kommer Kronofogden i första hand utmäta tillgångar med minsta kostnad, förlust eller olägenhet för gäldenären (4 kap. 3 § andra stycket UB). Vad som anses falla härunder är exempelvis tillgångar i form av pengar. Finns det inte tillräckligt med tillgångar i form av pengar för att skulden ska täckas kan Kronofogden utmäta annan egendom som tillhör gäldenären. Annan egendom kan utgöras av fordon, möbler eller annat du äger. Det finns dock undantag med hänsyn till gäldenärens behov vilket utgörs av kläder och föremål till gäldenärens personliga bruk samt möbler och arbetsredskap (5 kap. 1 § UB). Som huvudregel gäller även att gäldenären ska underrättas tidigt, redan innan utmätning sker, för att du ska kunna bevaka din rätt (4 kap. 12 § UB). Undantagsvis behöver gäldenären dock inte underrättas om det är brådskande eller att det föreligger en risk att egendom undanskaffas (4 kap. 12 § andra stycket UB).


Kronofogden har inte rätt att utmäta pengar i form av studiemedel från CSN

När det gäller CSN och studiestöd i form av studiemedel gäller särskilda regler vilket regleras i studiestödslagen. Studiemedel, både i form av bidrag och studielån, som ges ut av CSN får inte utmätas (6 kap. 3 § studiestödslagen). Detta innebär att Kronofogden inte kan ta studiemedel från CSN för att betala en skuld. Det Kronofogden istället får göra är att utmäta annan egendom som tillhör gäldenären.


Sammanfattande ord och mitt råd till dig

Kronofogden har inte rätt att utmäta studiemedel du erhållit från CSN oavsett om det rör sig om bidrag eller studielån. Kronofogden kan istället se på möjligheten att utmäta annan egendom såsom fordon, möbler och arbetsredskap i hemmet som du inte behöver för att klara dig eller som är för ditt personliga bruk.

Mitt råd till dig är att du omgående tar kontakt med Kronofogden och framför att de pengar de utmätt är studiemedel du erhållit från CSN. Ett första steg är alltså att du begär rättelse för att egendom som inte får utmätas ändå utmätts. Observera dock att bevisbördan för att det är pengar från CSN som utmätts åligger dig som gäldenär.


Vi på Lawline kan hjälpa dig att ta din fråga vidare

Jag hoppas att du fått svar på din fråga och önskar dig stort lycka till! Om du har ytterligare frågor eller funderingar så tveka inte att höra av dig till någon av våra förträffliga jurister. Du är varmt välkommen att kontakta oss via telefon på 08-533 300 04 eller via mail på info@lawline.se


Vänligen,

Anna EvensRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Utmätning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”