Har kronofogden rätt att göra en utmätning på gåvor om man inte misskött någon betalning?

2020-10-13 i Utmätning
FRÅGA
Hej, jag har en bekant som har blivit av med sin sommarstuga till kronofogden. Han har aldrig missköt sina betalningar till dem. Stugan fick han o hans fru i gåva, har kronofogden rätt att göra en utmätning på gåvor( stugan) trotts att han aldrig har missköt någon betalning? Tack
SVAR

Hej,

Tack för att du hör av dig till oss på Lawline.

Jag kommer ge dig en allmän introduktion till om och när kronofogden har rätt att göra en utmätning, för att kunna ge ett tydligare svar på din fråga på slutet.

När en person har en skuld riktat mot sig som denne inte vill eller kan verkställa (återbetala), kan kronofogden genomföra en utmätning. Det är alltså en tvångsåtgärd, där kronofogden omhändertar egendom som tillhör gäldenären (den som har en skuld) och sedan säljer egendomen. Pengarna som kommer in från försäljningen skickas sedan till den som gäldenären är skyldig pengar (1 kap. 1 § jämte 2 § UB).

En utmätning kan bara beviljas om det finns en exekutionstitel, (3 kap. 1 § UB), och ett exempel på en vanlig sådan är ett betalningsföreläggande. Kortfattat innebär det helt enkelt att kronofogden utreder och fastställer att man har en skuld som man är skyldig att betala.

För att man ska kunna utmäta krävs att;

- egendomen tillhör den skuldsatta (4 kap. 17-19 §§ UB),

- att egendomen kan säljas (4 kap. 3 § UB),

- att egendomen har ett ekonomiskt värde (4 kap. 3 § UB),

- tillgångar som hör samman inte får skiljas åt enligt ett s.k. splittringsförbud (4 kap. 6 § UB),

- Gäldenären måste få behålla det som krävs för att kunna försörja sig och sin familj

(5 kap. 1-4 §§ UB).

Huvudregeln för att fast egendom, som t.ex. ett fritidshus, för att den ska kunna utmätas av kronofogden är att den tillhör gäldenären (4 kap. 24 § UB). Det bör dock nämnas att kronofogden brukar försöka undvika att utmäta bostäder.

Om sommarstugan är en gåva måste din bekant kunna visa upp att det är en gåva genom ett sk gåvobrev, där det ska framgå att gåvan (sommarstugan) också har ett överlåtelseförbud. Dvs att din vän inte får sälja, byta eller ge bort gåvan. Om din vän kan visa upp ett sådant gåvobrev kan kronofogden inte tvinga din vän att sälja sommarstugan för utmätning, oavsett hur skuldsatt din vän än är (5 kap. 5 § UB).

Vad man kan göra om man tycker att en utmätning är fel

Då jag inte några detaljer eller omständigheter kring din bekants situation kan jag inte uttala mig om huruvida det är korrekt eller inte av kronofogden att begära utmätning av din bekants stuga. Men det man kan göra om man tycker att kronofogden har gjort ett felaktigt beslut är att begära rättelse hos kronofogden (4 kap. 33-34 §§ UB).

Skulle det vara så att kronofogden inte rättar beslutet, eller om man direkt vill att domstol ska pröva det så kan man överklaga det genom att skriva till tingsrätten (18 kap. 1 § UB). Själva skrivelsen skickas dock till kronofogden, och information om var ni ska posta överklagan hittar ni i beslutet om utmätningen. Det går också bra att mejla överklagan till kronofogden, ifall det känns enklare. Oavsett hur ni går till väga med att skicka in överklagan kommer den sedan att vidarebefordras från kronofogden, till tingsrätten.

Det är också viktigt att skicka in överklagandet inom tre veckor, från det att din bekant fick ta del av utmätningsbeslutet (18 kap. 7 § UB).

Hoppas du har fått svar på din fråga, och lycka till!

Vänliga hälsningar,

Ellen Lagnéus
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Utmätning (524)
2021-04-19 Kan kronofogden utmäta ett skadestånd som kommer betalas ut, även om man lever på existensminimum?
2021-04-18 Utmätning av sjukersättning
2021-04-10 Kan kronofogden sälja samägd fastighet?
2021-04-09 Kan kronofogden utmäta skatteåterbäringen, även om man lever under existensminimum?

Alla besvarade frågor (91389)