Har kronofogdemyndigheten rätt till fortlöpande insyn av bankkonto under en pågående utmätning?

Bevakas mitt konto av kronofogden när jag redan har en pågående löneutmätning

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Som huvudregel gäller att banken inte ska obehörigen röja den enskildes förhållanden till kreditinstitutet, dvs inte ska lämna ut uppgifter om ens konton till utomstående (se 1:10 st. 1 lag (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse).

Undantag till huvudregeln anges i en annan lag att tredje man har en skyldighet att uppge om en gäldenär har ett annat mellanhavande med honom som kan vara av betydelse för bedömningen i vilken mån gäldenären har utmätningsbar egendom. dvs i bestämmelsen är banken – tredjeman, som har en skyldighet att lämna ut upplysningar om tillgångar på den enskildas konton till KFM(se 4:15 Utsökningsbalken)

Omständigheterna i ditt fall

Så som jag uppfattar din fråga är mer eller mindre om KFM bevakar ditt konto regelbundet efter en redan pågående utmätning. KFM bör ha rätt enligt ovanstående regel att begära insyn regelbundet på den enskildas konton, men det är svårt att säga om avvikelser på ett personkonto sker automatiskt eller om det krävs regelbundna begäran från KFM:s håll för detta. Sannolikt sker det automatiskt, men skulle även kunna vara fallet att det endast begärs om det saknas utmätningsbara tillgångar på kontot vid något tillfälle som då aktualiserar en ny utredning.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline

Vänliga hälsningar,

David AlmRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Utmätning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo