Har Kronofogdemyndigheten rätt att dra pengar från mitt konto utan att underrätta mig i förväg?

2020-03-23 i Utmätning
FRÅGA
Hej!det gäller kronofogden och befogenheten att ta ut pengar från ett konto.Jag har en fastställt månadsbetalning till kronofogden pga. en större skuld till utlandet för barnunderhåll.som inte kunde betalas i sin helhet och det har fungerat utan problem,jag har ett fastställt förbehållsbelopp och det är inga konstigheter.det rullar bara på med månadsbetalningar.mycket väl skött av KF ,jag beundrade dem och deras medmänsklighetJag hade ett privat pensionssparande och lite andra framtidsplaceringar som har respekteras förut,av KF när de gick igenom mina tillgångar,då tänkte man att det var frid och fröjd med dem pengar där.När jag jag avslutade de här kontona för att byta placeringar till mera lönsamma så var pengarna på personkonton tillfälligt och till min förvåning gick KF och plockade ut allt utan förvarning.Då är min fråga ,kan man göra så utan att bli delgiven först? För jag fick ju delgivning för påskrift skickad samma dag(senare klockslag) som pengarna drogs,hade aldrig en chans att ta del av det innan .är inte mening att delge innan det faktiskt görs nånting?Nästa fråga är om banken får göra så ;att låta uttag från kontot utan att veta/kontrollera att jag är delgiven?. Kan man anmäla banken(GDPR),eller myndigheten för att frångå lagen?. eller finns det särskilda klausuler i de här fallen som tillåter detta "länsande" av bankkonto bara för att det är en myndighet.det känns väldigt kränkande att man kan bli utsatt för sånt i ett demokratiskt samhälle,
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Då din fråga avser dels om Kronofogden får utmäta dina tillgångar utan att du delges i förväg, dels om banken får lämna ut de uppgifter den gjort.

Du ska som huvudregel underrättas innan utmätning, men det finns undantag

Reglerna om utmätning av egendom finns i utsökningsbalken (UB). Då du redan har en pågående utmätning har Kronofogdemyndigheten redan undersökt om du som gäldenär har utmätningsbar egendom (4 kap. 9 § UB). Innan utmätning sker ska du som utgångspunkt underrättas så du kan få tillräcklig tid att bevaka din rätt (4 kap. 12 § första stycket UB). Kronofogdemyndigheten har däremot en möjlighet att utmäta tillgångar utan underrättelse, om det finns en risk att du skaffar undan eller förstör egendom eller det på annat sätt är brådskande (4 kap. 12 § andra stycket UB). Då pengar är sådan egendom som är lätt att flytta om gäldenären underrättas i förväg sker det ofta en underrättelse först i efterhand. Om du anser att Kronofogdemyndigheten av någon anledning inte hade rätt att utmäta pengarna har du möjlighet att begära rättelse hos myndigheten. Om den inte ändrar sitt beslut kan du överklaga beslutet till domstol. Det ska dock nämnas att pengar är sådan egendom som i första hand utmäts och om du har sparat kapital på ditt konto kan det hända att sådana medel utmäts för att betala dina skulder.

Som svar på din fråga innebär det att Kronofogdemyndigheten har rätt att utmäta medel från ditt sparkonto utan att underrätta dig i förväg, just för att det finns en risk att dessa annars undandras av gäldenären.

Banken får lämna ut dina uppgifter till Kronofogdemyndigheten

Som utgångspunkt råder det en banksekretess innebärande att en bank inte får lämna ut uppgifter om enskildas förehavanden (1 kap. 10 § lagen om bank- och finansieringsrörelse). Tystnadsplikten gäller dock inte i förhållande till Kronofogdemyndigheten. Bland annat banker har en skyldighet att uppge om en gäldenär har tillgångar som kan vara av betydelse för i vilken mån gäldenären har utmätningsbar egendom (4 kap. 15 § UB). Behandling av personuppgifter enligt dataskyddsförordningen är lagliga bland annat om behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar den personuppgiftsansvarige, i förevarande fall banken (art 6.1.a GDPR). Banken har rätt att behandla dina personuppgifter och banken har även rent juridiskt en skyldighet att dela med sig av uppgifterna till Kronofogdemyndigheten vid förfrågan i samband med utmätning.

Sammanfattningsvis finns det lagstöd både för att göra en utmätning av dina bankmedel utan underrättelse i förväg och för banken att lämna ut uppgifter och medge uttag.

Om något är oklart eller du behöver mer hjälp av en av våra jurister är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post. Jag nås på dennis.lavesson@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Utmätning (467)
2020-09-23 Vad gäller vid utmätning av bostad?
2020-09-21 Fråga om utmätning
2020-09-14 Skyddas min enskilda egendom från utmätning av Kronofogdemyndigheten?
2020-09-13 Kan KFM utmäta bostadsrätt om man gett bort hälften?

Alla besvarade frågor (84692)