Har konsument rätt att vägra betala för en tjänst som inte är slutförd?

Vi har gjort ett badrum.

Eller ja, vi har köpt en tjänst från ett företag som gjort badrummet.

Om badrummet inte är klart inom tidsramen, kan vi vägra betala slutfakturan tills allt är färdigställt? Vi hittar inget i kontraktet som säger vad som händer om de inte håller tidsramen.

Vi har frågat dom om detta, men får inget svar.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det framgår inte av din fråga om ni agerat i form av privatpersoner eller näringsidkare när ni anlitat företaget för att bygga badrummet. Mitt svar kommer att utgå från det tidigare, alltså att ni låtit bygga badrummet för privat bruk.

Vad gäller fallet där en konsument anlitar en näringsidkare för att utföra arbeten på bostäder, i ert fall uppförandet av ett badrum, är konsumenttjänstlagen (KtjL) den lag som aktualiseras (1 § KtjL). Lagen är tvingande till konsumentens fördel (3 § KtjL). Detta innebär att om det, i det avtal ni har med företaget, skulle finnas bestämmelser som är till er nackdel jämfört med vad som sägs i lagen ska de avtalsvillkoren inte tillmätas någon betydelse.

Om det i ert avtal inte framgår när betalning ska ske, är ni skyldiga att betala när företaget begär det (genom att till exempel skicka en faktura), dock inte innan tjänsten har slutförts (41 § KtjL).

Om ni har avtalat om när betalning ska ske gäller den avtalade tidpunkten som utgångspunkt. Undantag från detta görs dock om företaget är i dröjsmål. Dröjsmål innebär att företaget, utan att det beror på omständigheter som är hänförliga till er som konsumenter, inte slutfört uppdraget inom den tid som avtalats. Om ingen speciell tid avtalats anses företaget vara i dröjsmål om det tar orimligt lång tid att slutföra uppdraget. Slutligen är företaget också i dröjsmål om de inte påbörjar, eller låter arbetet framskrida i den takt som överenskommits. (24 § KtjL)

Utifrån din fråga tolkar jag det som att ni har avtalat om när badrummet skulle vara färdigt, vilket alltså enligt ovan innebär att företaget är i dröjsmål om det inte är färdigt i tid. Dröjsmålet ger er som konsumenter rätt att hålla inne så mycket av betalningen som behövs för att ge säkerhet för kravet på företaget. Mer konkret innebär det alltså att ni i sådant fall har rätt att avvakta med betalning motsvarande kostnaden för det arbete som återstår (25 & 27 § KtjL).

Ovanstående gäller inte om ni avtalat om att betalning ska ske innan tjänsten är utförd (detta måste dock i så fall framgå tydligt av avtalet vilket jag inte uppfattar att det gör i ert fall) (45 § KtjL första stycket).

Sammanfattningsvis är alltså det korta svaret på din fråga att ni inte är skyldiga att betala för det arbete som inte än är utfört, om ni inte avtalat om något annat.

Hoppas du är nöjd med svaret och hör gärna av dig igen om du har fler frågor!

Vänlig hälsning,

Malin GustavssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Konsumenttjänstlagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo