Har kommunen informationsplikt gällande rätt till insatser för funktionsnedsatta?

Hej! Jag undrar om kommuner har informationsplikt till exempel till anhöriga till barn med funktionsnedsättning som vill veta vad de har rätt att söka för insatser. I vilken lag hittar jag i så fall detta?

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bestämmelser om insatser för funktionshindrade finns i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Regioner och kommuner ska, om inte något annat avtalats, svara för insatser enligt 9 § LSS (2 § LSS). Insatser enligt LSS är frivilliga och lämnas endast om den enskilde eller dennes anhöriga begärt det. För personer under 15 år eller uppenbart saknar förmåga att på egen hand ta ställning i frågan kan vårdnadshavare, god man, förmyndare eller förvaltare begära insatser för denne (8 § LSS).

Som jag förstår det har kommunen ingen informationsplikt gentemot den enskilde eller dennes anhöriga att informera om vad för insatser personen har rätt till. Kommunen har däremot en skyldighet att tillgodose och anpassa den hjälp personen i fråga har behov av (3 § LSS). Om man däremot fått avslag eller minskad assistansersättning ska denne skyndsamt informeras om de möjligheter av stöd som kommunen kan erbjuda (15 § p 1-2 LSS).

Sammanfattningsvis, det är alltså upp till den som har behov av stöd eller dennes anhöriga att begära insatser enligt 8 § LSS, och det är av stor vikt att den enskilde inte går miste om insatser på grund av okunskap om de möjligheter lagen erbjuder.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Sophie CronenbergerRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”