Har Kina rätt att undersöka vraket Estonia, eller utgör det ett brott mot gravfriden?

2020-12-08 i Övriga brott
FRÅGA
Hej! Har Kina rätt att undersöka Estoniavraket och bärga fartyget? Är det ett brott mot gravfriden?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Jag tolkar frågan som att du undrar om Kina har rätt att undersöka vraket Estonia, och om det utgör ett brott mot gravfriden att dyka vid vraket. Regler om gravfriden vid vraket Estonia finns i lag om skydd för gravfriden vid vraket efter passagerarfartyget Estonia (Estonialagen). Regler om havsrätt finns i havsrättskonventionen (UNCLOS).

Vraket Estonia ligger på fritt hav. Fritt hav tillhör alla stater vilket innebär att alla stater som utgångspunkt är fria att genomsegla och bedriva marin vetenskaplig forskning på fritt hav, under förutsättning att staterna inte avtalat om annat (Art. 87.1 UNCLOS). Att vraket Estonia ligger på fritt hav innebär således att alla stater som utgångspunkt har rätt att dyka vid vraket. Rättigheterna ska utövas med hänsyn till andra staters intressen (Art. 87.2 UNCLOS).

För att skydda vraket har ett antal stater vid Östersjön, bland annat Sverige, Finland, och Estland ingått en traktat som Sverige skrivit under och införlivat genom Estonialagen. Dykning eller annan undervattensverksamhet får som utgångspunkt inte bedrivas i eller runt vraket Estonia (2 § Estonialagen). Den som uppsåtligen bryter mot gravfriden döms till böter eller fängelse i högst två år (3 § Estonialagen).

Eftersom Kina inte är part till traktaten som ligger till grund för Estonialagen, kan kinesiska dykare fritt dyka vid vraket utan att det utgör ett brott mot gravfriden. Eftersom Kina inte är part till traktaten torde kinesiska dykare också kunna bärga Estonia utan att bryta mot gravfriden, däremot går det att argumentera för att en eventuell bärgning från Kinas sida skulle strida mot art. 87.2 UNCLOS, då de måste beakta även andra staters intressen.

Hoppas detta var svar på frågan, annars får du gärna återkomma till oss!

Med vänliga hälsningar

Oscar Friedrich
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övriga brott (926)
2021-04-09 Är det lagligt att köpa en oslipad butterflykniv från utlandet?
2021-04-06 Erkänna brott man inte begått
2021-04-06 Preskriptionstid för urkundsförfalskning
2021-03-31 Är deltagande i en terroristorganisation kriminaliserat?

Alla besvarade frågor (91063)