Har kattägare skyldigheter gentemot grannar när katten tar sig in i grannens bostad?

FRÅGA
Vad har kattägarna för skyldigheter gentemot grannar när katten tar sig in I bostaden där allergiker vistas?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Regler om ansvar för katter anges i lagen om tillsyn över hundar och katter. Där anges att katter ska hållas under tillsyn och skötas på ett sätt som med hänsyn till deras natur eller övriga omständigheter behövs för att förebygga att den orsakar skador eller avsevärda olägenheter (1 § lag om tillsyn över hundar och katter).

Att ha en utekatt innefattande att låta katten gå ute fritt är ett helt normalt och kan inte i sig anses utgöra brist i tillsynen. Detta bekräftas även av mark- och miljödomstolens mål nr 398-00 som handlade om en allergisk granne. I domen konstateras även att:

"…Ifråga om katter som tränger in i [grannens] hus torde det vara familjens sak att freda sig genom att hålla dörrar och fönster stängda om katterna enkelt kan komma in genom dem."

Sammanfattning

Kattägare har inga direkta skyldigheter gentemot grannar när katten tar sig in i deras bostad. Det är såklart respektfullt att försöka ha tillsyn över katten till följd av grannens allergi men det är rimligen svårt att hantera. I slutändan blir det grannarna som får se till att katterna inte tar sig in.

Om du har några fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig igen!

Vänligen,

Madeleine Runesson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Skadeståndssansvar för djurägare (479)
2021-10-17 Får jag låta min hund springa lös i en tom beteshage?
2021-10-03 Vem ansvarar för när en hund biter en annan hund?
2021-09-29 Kattägares ansvar för skada på annans katt
2021-09-29 Hur långtgående är en hundägares ersättningsansvar för skador uppkomna av hunden?

Alla besvarade frågor (96428)