Har kattägare ett strikt skadeståndsansvar?

FRÅGA
Grannen har råkat stänga in våran katt i sin bil under ett dygn! Är det jag som kattägare som ska stå för skadorna eller dom som inte kollade så inget djur var i bilen när dom stängde den?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Hund-och kattägares ansvar regleras i lagen (här) om tillsyn över hundar och katter. Enligt 1§ skall hundar och katter hållas under sådan tillsyn och skötas på ett sådant sätt som med hänsyn till deras natur och övriga omständigheter behövs för att förebygga att de orsakar skador eller avsevärda olägenheter. Det är med andra ord ägarens skyldighet att ha översikt och ta ansvar för sitt/sina djur.

I 19§, samma lag, stadgas ett strikt skadeståndsansvar för hundägare, vars hund orsakat skada. Detta innebär att skadeståndsansvar uppkommer även om hundägaren inte varit oaktsam. Någon motsvarande regel finns dock inte beträffande katter. Man får då vända sig direkt till skadeståndslagen (här) där 2 kap. 1§ stadgar att det krävs ett vårdslöst eller uppsåtligt handlande av dig som ägare till katten för att skadestånd eventuellt skall bli aktuellt.

Har katten orsakat din granne sakskada så måste din granne först och främst påvisa att det är din katt som har orsakat skadorna samt att du som kattägare varit oaktsam och inte utövat tillräcklig uppsyn över din katt.

Att katten blivit inlåst i din grannes bil av din granne och därmed orsakat skador kommer troligtvis inte att anses som en oaktsamhet eller brist i uppsyn från din sida varför jag tror att det skulle bli svårt för din granne att få genom ett skadeståndsanspråk.

Hoppas detta var svar på din fråga! Om inte, så är du välkommen att ställa en ny fråga till oss här på Lawline!

Vänligen,

Jessica Knecht
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Skadeståndssansvar för djurägare (407)
2020-07-30 skadeståndsansvar för skador som en katt har orsakat
2020-07-28 Har jag rätt till ersättning för kremering av min hund?
2020-07-22 Har jag rätt till ersättning för skada som orsakats av grannkatt?
2020-07-15 Hundägares skadeståndsansvar

Alla besvarade frågor (82613)