FrågaFAMILJERÄTTBarnrätt27/02/2018

Har jag som umgängesförälder rätt att få information om barnets personliga förhållanden?

Hej!

Jag och barnets mamma bor en bit ifrån varandra och jag har umgänge som motsvarar ungefär 30% i månaden.

Jag undrar vilka skyldigheter jag har som umgängesförälder? Hur mycket information kan jag kräva av barnets mamma när det kommer till barnets specifika situation och då talar jag om bland annat talsvårigheter.

I runda drag får jag ingen som helst information om pojkens vardags eller sociala utveckling, inte heller om dom sjukdomar som han drabbas om och som gör att han går miste om tid på förskolan. Jag har ej heller fått information om hans specifika sjukdomar, tex astmabesvär vid förkylningar.

Boende och vardagssituationen är idag likvärdig för oss båda och vi har liknande inkomst.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I din fråga framgår det inte om ni har gemensam vårdnad eller om mamman har ensam vårdad om ert barn. Det är barnets vårdnadshavare som har ansvar för barnets personliga förhållanden och ska se till att barnets behov blir tillgodosedda (6 kap. 2 § FB). Vidare är det vårdnadshavaren som har rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter (6 kap. 11 och 13 § FB). Reglerna utgår alltså från att den som är vårdnadshavare som har rätt att bestämma i frågor som rör barnet och för att kunna göra detta krävs det såklart att denne har information om barnet. Om du har del i vårdnaden är det viktigt att ni pratar om barnets personliga förhållanden och du ber att mamman delar med sig av information om detta till dig. Eftersom barnet inte bor med dig men ni har umgänge så ska barnets mamma också lämna sådan upplysningar som kan främja umgänget mellan dig och barnet, detta gäller oavsett om du är vårdnadshavare eller inte (6 kap. 15 § FB). Detta kan t ex röra ert barns hälso- och sjukdomstillstånd, hur det går för barnet på förskolan, dess kamratrelationer, om barnet är mobbad etc.

Om du är vårdnadshavare gäller att du har rätt att ta del av uppgifter om barnet från t ex förskolan eller andra myndigheter om uppgifterna har betydelse för att du ska kunna utöva din rätt att bestämma i frågor som rör barnet och du kan därför fråga t ex förskolan om det är något du undrar över som gäller barnet (12 kap. 3 § OSL).

Jag vet inte hur din och mammans relation ser ut men jag tycker du ska försöka förklara att det är viktigt för dig att få ta del av information om barnets vardag och sociala utveckling för att ditt och barnets umgänge ska bli så bra som möjligt. Om du dessutom är vårdnadshavare är det viktigt att du får denna information för att kunna ta del i rätten och skyldigheten att bestämma över frågor som rör barnets personliga förhållanden.

Jag hoppas detta var svar på din fråga!

Vänligen,

Hanna RappmannRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Barnrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000