Har jag som make automatisk del i arvet min maka ärver av sin mor?

FRÅGA
Hej!Om min maka ärver sin avlidna mor. Har jag då som make automatisk del i det arvet? Eller spelar det någon roll vart pengarna tar vägen, om det sätts på makans konto eller det gemensamma kontot, t ex.
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Jag tolkar det som att du i din fråga syftar på om du har rätt till någon del av arvet vid en eventuell bodelning.

Om arvet tillkom din maka med villkor om att det ska vara din makas enskilda, kommer arvet inte att ingå i bodelningen och du kommer således inte få ta del av det. Om arvet inte tillkom med något sådant villkor kommer arvet att utgöra giftorättsgods och fördelas mellan er vid en eventuell bodelning (oavsett vilket konto pengarna ligger på). Detta förutsätter dock att ni inte har något äktenskapsförord som säger annat. Äktenskapsbalken 7 kap. 1-2 §§ samt 10 kap. 1 § berör detta.

Huruvida du får ta del av arvet eller inte vid en eventuell bodelning beror alltså på om arvet tillkom med villkor om att det ska vara din makas enskilda.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!
Vänligen,

Anduena Krasnigi
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (607)
2018-10-14 Vad händer vid arvskifte när det finns en gåva av en fastighet och en sommarstuga?
2018-10-10 Lagval gällande arv på den internationella privaträttens område
2018-10-08 Gåva till barn - arvsrättsliga konsekvenser?
2018-10-07 Särkullbarn möjlighet att skänka sin arvslott till efterlevande make

Alla besvarade frågor (60451)