Har jag som hyresvärd rätt att göra mig av med min tidigare hyresgästs kvarlämnade saker?

2019-10-29 i Hyresrätt
FRÅGA
Hej! Jag driver en salong och har hyrt ut en del av min lokal till en barberare.Han betalade inte sin hyra samt lånade ut sin nyckel till obehörig och begick därmed kontraktsbrott varav jag vräkte honom i juni. Jag har förstått det som att om han inte hämtat sina saker inom ett halvår, trots att jag ger honom upprepade chanser, så tillfaller de mig och jag får göra mig av med dem på valfritt sätt. Stämmer detta?Jättetacksam för svar!
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Precis som du säger får du som hyresvärd göra dig av med saker som den tidigare hyresgästen lämnat kvar under vissa omständigheter.

Aktuell regel

Om en hyresgäst har lämnat eller avhysts som i ditt fall, men inte flyttar bort sina saker får hyresvärden uppmana hyresgästen att hämta sina saker. Ifall hyresgästen inte hämtar sina saker inom tre månader efter uppmaningen eller sex månader från att han lämnade lokalen tillfaller sakerna hyresvärden. Detta gäller både vid uthyrning av bostad och som i ditt fall lokal.

Om det är saker helt utan värde behöver du inte vänta tre månader utan kan göra dig av med sakerna på en gång.

Uppmaningen till hyresgästen

Du kan uppmana hyresgästen att hämta sina saker både muntligt och skriftligt. Eftersom du som hyresvärd i ett senare skede kan behöva bevisa att du har uppmanat hyresgästen att hämta sina saker är skriftligt att föredra. Efter du har uppmanat hyresgästen måste du vänta ytterligare tre månader innan du själv får rätt att bestämma vad du vill göra med sakerna. Du får flytta sakerna under den här tiden men det är du som ansvarar för att de finns kvar och är hela ifall hyresgästen bestämmer sig för att komma och hämta sakerna.

Dina skyldigheter som hyresvärd

Som hyresvärd har du en skyldighet att skydda tidigare hyresgästs kvarlämnade saker från skada eller stöld. Du har rätt till ersättning om det kostar dig pengar att ha hand om sakerna, ett exempel är om det är stora saker som är svåra att flytta och förvara. Eller om sakerna står i vägen för nästkommande hyresgäst och du därför förlorar pengar på att den nya hyresgästen inte kan flytta in i tid.

Sammanfattning

Efter att du uppmanat din före detta hyresgäst måste du vänta i tre månader. Under den tiden är det ditt ansvar att sakerna inte skadas eller försvinner. När de tre månaderna gått är sakerna dina och det är upp till dig vad du vill göra med dessa.

12 kap. 27 § jordabalken är den regel som är aktuell i din situation.

Maya Hempel
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Hyresrätt (1701)
2020-08-12 Krävs det samtycke från hyresvärden när makarna överlåter hyresrätten mellan sig genom en bodelning?
2020-08-04 Normalt slitage
2020-07-31 Bristfälligt golv i hyreslägenhet?
2020-07-31 Störande granne, vad kan man göra?

Alla besvarade frågor (82781)