Har jag som hyresgäst rätt att efter utflyttning behålla möblerna i lägeheten?

Jag hyr en studentlägenhet som enligt avtal skulle vara omöblerad. Trots det var den fullt möblerad när jag flyttade in. När jag så småningom flyttar ut, får jag behålla möblerna som fanns i bostaden själv, eller måste jag lämna mig ifrån dem?

Lawline svarar

Hej,


Tack för att du vänder dig till Lawline för att få svar på din fråga!


För uthyrning av bostadslägenhet är 12 kap. jordabalken (JB) tillämplig. Du som hyresgäst erhåller genom hyresavtalet en rätt att i enlighet med avtalade villkor och lag nyttja bostaden (jämför 12 kap. 1 § första stycket JB).  Ett nyttjanderättsavtal till en bostad medför inte automatiskt samma rättsverkningar som ett äganderättsavtal. Med andra ord tillåts du som hyresgäst att som utgångspunkt under viss period och särskilda inskränkande villkor endast använda bostaden och dess tillhörande möbler. Detta innebär att om du och hyresvärden inte uttryckligen i hyresavtalet eller annat avtal kommit överens om att äganderätten till möblerna efter hyresperioden ska tillfalla dig, så kvarstår äganderätten till möblerna till hyresvärden. Du har därför inte någon rätt att ta med dig möblerna efter hyresperiodens utgång då äganderätten till dessa kvarstår hos hyresvärden.  


Har du några ytterligare frågor? Tveka inte att kontakta oss på Lawline igen så hjälper vi dig!


Med vänlig hälsning,


Pontus Heino

Pontus HeinoRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fastighetsrätt och Andrahandsuthyrning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”