Har jag som bröstarvinge rätt till laglotten utöver testamentslotten?


2020-12-14 i Laglott
FRÅGA
Har bröstarvinge, som dessutom är förmånstagare enligt testamente, även rätt till laglott, eller anses laglotten ha tilldelats inom ramen för testamentslotten?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Regler om arv hittar vi i ärvdabalken (ÄB).

Hur mycket har en bröstarvinge rätt till?
Bröstarvingar är barn till den avlidne och är de arvingar som först ska få sitt arv när föräldrarna avlider (2 kap 1 § ÄB). Om det finns fler än ett barn ska barnen som utgångspunkt ärva lika mycket (2 kap 1 § andra stycket ÄB). Den del bröstarvingen då ska få kallas arvslott, vilket alltså är 50% var av kvarlåtenskapen om det finns två barn.

Det kan dock vara så att det finns testamente som begränsar hur stor arvslotten ska vara. Man kan dock aldrig göra ett barn helt arvslöst genom testamente. Som bröstarvinge har man nämligen rätt till den så kallade laglotten, vilket utgör hälften av arvslotten (7 kap 1 § ÄB). Finns det två bröstarvingar har man alltså alltid rätt till 25% av dödsboets värde.

Laglotten "ingår" i testamentslotten
Om det som en bröstarvinge får genom ett testamente överstiger eller uppgår till laglottens värde, har bröstarvinge inte rätt att få mer än vad denne erhåller genom testamentet (7 kap 2 § ÄB). Man har alltså inte i detta fallet rätt till laglotten utöver det man får genom testamentet.

Om testamentslotten dock är mindre än laglottens värde har bröstarvinge rätt till laglottens värde. Du har dock inte rätt till laglotten plus det man får av testamentet. Man får alltså så mycket av kvarlåtenskapen som krävs för att värdet tillsammans med testamentslotten ska uppgå till laglottens värde. Det kräver dock att bröstarvingen begär jämkning av testamentet (7 kap 3 § ÄB).

Sammanfattning
Om bröstarvinge alltså också är förmånstagare enligt testamente och det som bröstarvingen ska få genom testamentet är mer eller samma som laglottens värde, har man inte rätt att få sin laglott därutöver. Laglotten anses alltså ha tilldelats inom ramen för testamentslotten. Man har alltså inte rätt att få sin laglott vid sidan av testamentet.

Hoppas du har fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Emma Nilsson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Laglott (824)
2021-04-23 Ärvs laglotten med fri förfoganderätt eller full äganderätt?
2021-04-20 Kommer min makes arv påverka mina tillgångar när han går bort?
2021-04-17 Kan man undvika att ens barn ärver efter man dör?
2021-04-10 Förlorar jag rätten till min laglott om jag inte väcker talan inom rätt tid?

Alla besvarade frågor (91430)