Har jag rätt till umgänge med mitt barn?

2019-07-17 i Barnrätt
FRÅGA
Hej, pappan till min son och jag har gemensam vårdnad. Han är hos pappa mest nu på sommaren men vi hade bestämt att sonen skulle vara hos mig ( skriven hos mig) nästa vecka. Nu vägrar han; vad är mina rättigheter här?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Då din situation gäller umgänge med barn tillämpas föräldrabalken (FB) för att utreda din fråga. Vidare är principen och regeln om "barnets bästa" avgörande i frågor som rör barns vårdnad, boende och umgänge, enligt 6 kap. 2a § FB. Vid bedömningen om vad som anses vara barnets bästa, tas barnets ålder och mognad till beaktande.

Vidare, angående vårdnad och speciellt umgänge anses det bästa för barnet att få spendera tid med båda sina föräldrar, enligt 6 kap. 2a § FB. Observera här att det är barnet som har rätt till umgänge med föräldern och inte föräldern som har rätt till umgänge med barnet. I ditt fall innebär detta att du som förälder inte har några specifika "rättigheter" till umgänge med ditt barn som du efterfrågar i din fråga, det är ditt barn som har rätt till umgänge med dig. Men om det är så att din sons pappa utgör umgängessabotage, det vill säga, förhindrar er son från att träffa dig, kan din sons pappa förlora vårdanden om er son, enligt 6 kap. 7 § FB. Detta på grund av att din sons pappa i sådana fall anses utgöra missbruk eller försummelse i omsorgen om er son, vilket strider mot barnets bästa eftersom er son har rätt till umgänge med båda sina föräldrar, enligt 6 kap. 2a § FB. Om det är så att din sons pappa utgör umgängessabotage är det upp till rätten att besluta om ändring av vårdanden.

Utifrån informationen i din fråga framkommer dock ingen information om din sons ålder, vilket är av betydelse i frågor som rör barns vårdnad, boende och umgänge. Utifrån praxis (tidigare domar från högsta domstolen) anses barns vilja bli mer avgörande i sådana frågor om barnet är över 12 år. Detta på grund av att högsta domstolen anser att barn över 12 år har en högre mognad och således bör deras vilja om dennes vårdnad, boende och umgänge få stor betydelse. I ditt fall innebär detta om din son är 12 år eller äldre, kommer hans vilja bli avgörande för vart han vill vara över sommaren.

Sammanfattande svar:

-I frågor som rör barns vårdnad, boende och umgänge är barnets bästa avgörande.

-Om barnet är 12 år eller äldre ska barnets vilja vara avgörande för dennes vårdnad, boende och umgänge. Om ditt barn då är 12 år eller äldre och vill bo mer hos sin pappa eller dig är det så och den andra förälderns får acceptera barnets vilja.

-Det är barn som har rätt till umgänge med sina föräldrar och inte föräldrarna som har rätt till umgänge med barnet. Detta innebär enligt avgöranden från högsta domstolen att det är barn som har rättigheter till sina föräldrar och inte föräldrarna som har rättigheter till sina barn.

-I fall där ena föräldern utgör umgängessabotage är det upp till rätten att besluta om ändrad vårdnad. Om du anser att din sons pappa utgör umgängessabotage och således hindrar er son från att träffa dig råder jag dig till att kontakta någon av våra jurister här på Lawline.

Hoppas du fick svar på din fråga och lycka till!

Vänligen,

Maja Trygg
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1328)
2019-11-15 Vad ska man göra när den andra föräldern inte följer ett umgängesavtal?
2019-11-15 Inte olagligt att skrika åt sitt barn i uppfostringssyfte
2019-11-14 Blir nya maken barnets vårdnadshavare vid dödsfall?
2019-11-14 Vilken betydelse ska barnets vilja tillmätas i boendefrågor?

Alla besvarade frågor (74577)