Har jag rätt till skadestånd för konsumenttjänst som tagit lång tid?

Hej,

Jag har min motorbåt på ett varv och väntar på att få den åtgärdad för en motorskada.

Den har varit på varvet i 1,5 år nu och jag vill bara få den klar så att den går att sälja.

Finns det något lagligt stöd för att vidta åtgärder mor varvet?

Ex.

- Det har tagit mycket lång tid att få båten åtgärdad. Kan jag kräva kompensation för det?

- Varvet har vidtagit reparationsåtgärder utan att begära kommentarer eller anvisningar från mig. Jag har inte blivit underrättad förrän åtgärderna redan har påbörjats. Jag har själv föreslagit andra åtgärder än de åtgärder varvet sedan vidtagit utan att få svar och istället har varvet alltså på eget bevåg startat arbeten.

- Efter 1,5 år är båten nu åtgärdad (de reparationer som varvet själva har valt utan mitt medgivande) men det visar sig att motorn ändå inte fungerar. De har alltså inte lyckats reparera den.

Kan jag hävda att arbetet de utfört inte är fackmannamässigt utfört?

Jag har också föreslagit till varvet att de kan köpa båten av mig för ett marknadsmässigt pris, för att sedan själva sälja den vidare efter att ha reparerat den. Detta förslag har de avvisat.

Tacksam för hjälp om hur jag kan gå vidare. Jag bokar gärna tid med en jurist om ni tror att det finns några förutsättningar att lösa problemet med stöd av t.ex. konsumenttjänstlagen.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Som jag tolkar din fråga, utifrån hur du ställt den, är du en privatperson som lämnat in motorbåten till en näringsidkare som haft till uppgift att reparera motorn på den. I ett sådant fall uppfyller ni kraven för att konsumenttjänstlagen ska vara tillämplig (1 §). För att besvara dina frågor kommer jag således att utgå från konsumenttjänstlagens bestämmelser och avsluta med råd i ditt fall. Konsumenttjänstlagen är en skyddslagstiftning innebärande att det inte kan avtalas om andra villkor än vad lagen anger, om de är till nackdel för dig som konsument (3 §).

Tilläggsarbeten

Om båtvarvet upptäcker i samband med reparationen att det finns tilläggsarbeten som lämpligen bör utföras samtidigt är det skyldigt att underrätta dig om det och begära anvisningar från dig (8 § första stycket). Bestämmelsen innebär att varvet på eget bevåg inte kan välja att utföra fler/andra reparationer än vad ni avtalat om, ifall de inte hör av sig till dig och får klartecken till det. Det finns undantag, om priset för det är obetydligt, om priset är lågt i förhållande till priset för den avtalade tjänsten eller om det finns särskilda skäl att anta att du önskar att få tilläggsarbetet utfört i samband med uppdraget (8 § andra stycket).

Om det har utförts tilläggsarbeten ni inte avtalat om kan varvet inte begära betalt för det, om du inte givit din tillåtelse till det och inget av undantagen är tillämpliga. För att ett pris ska ses som obetydligt räknar man i regel med 100-200 kronor, medan om priset är lågt i förhållande till priset för den avtalade tjänsten används ibland en prishöjning om 15% som måttstock.

Att båtmotorn fortfarande inte fungerar

I ditt fall är jag osäker på om du hämtat båtmotorn eller om den är kvar hos varvet. Om den är kvar hos varvet är tjänsten inte utförd och den är fortfarande inte reparerad. Då kan det argumenteras för att varvet är i dröjsmål (jfr 24 §). Varvet är i dröjsmål om (1) uppdraget inte är utfört inom den avtalade tiden, eller (2) inom den tid som är skälig med hänsyn till vad som är normalt för en tjänst av samma art och omfattning. Nu har jag ingen vidare uppfattning om vad som är normal reparationstid för en båtmotor, dock torde det inte vara så lång tid som 1,5 år. Om varvet är i dröjsmål kan du hålla inne betalningen, kräva att den avtalade tjänsten (reparationen) utförs och häva avtalet. Du har även rätt att begära skadestånd (25 §). För att häva avtalet krävs att dröjsmålet är av väsentlig betydelse för dig (29 § första stycket). Vad som är väsentlig betydelse får avgöras i det enskilda fallet, dock torde en väntetid om 1,5 år utan reparation kunna tala för att det är väsentligt för dig, då du inte kan använda din båt under tiden. Vid dröjsmål kan du ha rätt till skadestånd om varvet inte kan bevisa att dröjsmålet inte berodde på företaget. Om uppdraget är avslutat måste du reklamera inom skälig tid för att ha rätt att häva eller begära skadestånd (26 § första stycket). Såsom du beskriver situationen är det dock tveksamt om tjänsten är avslutad, då motorn faktiskt inte är reparerad än.

Om du däremot hämtat motorn och upptäckt att trots att den är "reparerad" så fungerar den inte, då är det ett fel hos tjänsten (9 §). Tjänsten är felaktig om den inte är utförd på ett fackmannamässigt sätt eller om den inte uppfyller vad som får anses avtalat. Eftersom ni avtalat om reparation av båtmotorn torde inte vad ni avtalat vara uppfyllt. Precis som vid dröjsmål har du rätt att hålla inne betalningen, kräva att felet avhjälps, göra avdrag på priset och häva avtalet. Du har även rätt till skadestånd. Om du fått hem båten och märkt att båtmotorn inte fungerar måste du reklamera inom skälig tid efter att du märkt eller bort märkt felet (17 § första stycket). Reklamation inom två månader anses alltid vara i rätt tid.

Råd i ditt fall

Du har själv föreslagit för varvet att det ska köpa båten av dig till ett marknadsmässigt pris, vilket de inte vill gå med på. Rent juridiskt finns det inte möjlighet att göra en sådan begäran. Däremot hade det varit fullt möjligt om ni hade kommit överens om det (då det skulle vara ett villkor som är bättre för dig än vad lagen stadgar).

Om båten är kvar hos varvet är den rent faktiskt inte färdig ännu, varför det kan argumenteras för varvet är i dröjsmål. Vid dröjsmål har du rätt att hålla inne betalningen, kräva att tjänsten utförs och häva avtalet. Du har även rätt till skadestånd. Om du hämtat upp båten måste du reklamera inom skälig tid för att begära skadestånd för den långa väntetiden.

Har du hämtat båten och den inte fungerar är det i stället ett fel hos tjänsten. Du kan i det fallet hålla inne betalningen, kräva att felet avhjälps, göra prisavdrag och häva avtalet. Du har även rätt till skadestånd. Om du fått hem båten och märker att den inte fungerar måste du reklamera felet inom skälig tid.

I ditt fall kan du vända dig till båtvarvet med krav enligt ovan (beroende av om du fått hem båten eller ej). Det är en god idé att föra all korrespondens per brev eller e-post så du kan spara allt du skickat och mottagit er emellan. Givetvis kan även en jurist på Lawlines juristbyrå hjälpa dig med ärendet och framställa dina krav. Juristen kommer i sådana fall att tillställa din motpart dina krav med förhoppning om att du får betalt utifrån vad ni kan komma överens om. Kan ni inte komma överens kan juristen inlämna en stämning och företräda dig för det fall att det får avgöras i domstol.

Vi kan prata vidare om både ditt ärende och om det rekommenderas hjälp av en jurist när jag ringer dig för en telefonuppföljning. Jag kommer att ringa dig tisdagen den 14 maj klockan 9.30. Observera att jag ringer från skyddat nummer. Om tiden inte fungerar för dig är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post dessförinnan på dennis.lavesson@lawline.se så bokar vi till en annan tid.

Med vänliga hälsningar,

Dennis LavessonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”