Har jag rätt till ränta för semesterlön som inte betalats ut?

Jag slutade från mitt förra jobb i oktober 2021, jag fick min lön, dock så fick jag inte min semesterlön vilket jag inte tänkte på förrän i maj 2022. Jag kontaktade dom och dom skulle kolla på det. Nu i augusti har jag fortfarande inte fått någon semesterlön, borde vara 12 semesterdagar. Kan jag kräva ränta för från oktober när jag skulle fått dom i samband med slutlönen? Eller bara från maj när jag frågade om dom?

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

De lagar som är aktuella för din fråga är semesterlagen (SemL) och räntelagen (RL). 

Rätten till semesterlön
Arbetsgivaren ska betala ut semesterlön i samband med semesterledigheten (26 § SemL). Det kan vara bra för dig att veta att du förlorar din rätt till att väcka talan i domstol två år efter semesterårets utgång (33 § SemL). Semesterårets utgång är 31 mars (3 § SemL). Eftersom du avslutade din anställning i oktober 2021, så har du rätt att väcka talan fram till och med 31 mars 2024.

Rätten till ränta
Allmänna regler om ränta finns i räntelagen. Lagen är dispositiv (1 § RL), vilket betyder att den inte gäller i fall ditt anställningsavtal säger något annat. Om det i ditt anställningsavtal står att du inte har rätt till ränta eller att du har rätt till en annan räntesats än den som anges i lagen, så gäller det som står i anställningsavtalet före lagen. Om det inte nämns något om ränta, så gäller lagen.

Den icke utbetalda semesterlönen ses som en enkel penningfordran (1 § RL). Du har rätt till ränta på din fordran från den dag då den är förfallen (3 § RL) – alltså när du har rätt till semesterlönen, vilket är i samband med semesterledigheten. Räntan beräknas per år och den sätts till Riksbankens referensränta plus 8 procentenheter (6 § RL). Referensräntan har det senaste året varit mellan 0,00 % till 0,50 % (se här). Räntesatsen enligt räntelagen har alltså det senaste året varit 8,00 % och 8,50 %. 

Sammanfattning
Om ditt anställningsavtal inte säger något annat, så har du rätt till ränta från den dag du skulle fått den utbetald och med en räntesats om 8,00-8,50 %. Om arbetsgivaren envisas med att inte betala ut din semesterlön, så kom ihåg att väcka talan i domstol inte senare än två år efter semesterårets utgång.

Jag hoppas du fått svar på din fråga. Om du har fler frågor, så tveka inte att ställa dem!
Vänligen, 

Johan EkstrandRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”