Har jag rätt till pengar från husförsäljning ifall det är min sambo som köpt huset?

FRÅGA
Är sambo sedan 6 år tillbaka. Min sambo har köpt ett hus i Portugal som vi nu har flyttat till. Jag har inte betalt något på det. Jag vet att jag har rätt till halva huset om vi separerar. Men vi fråga är: Har jag rätt till några pengar från husförsäjningen om vi säljer huset? Tack för svar!
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig med din fråga till Lawline!

Har du rätt till pengar från försäljningen vid eventuell försäljning?

Av din fråga framgår att din sambo köpt ett hus som ni sedan har flyttat till, och att du inte har betalat någonting på huset. Jag utgår från att det inte föreligger något samboavtal där ni avtalat om något. Frågan huruvida du har rätt till några pengar ifall ni säljer huset regleras i allmänna rättsprinciper huruvida du kan ses som dold samägare till huset. Du ses som dold samägare till fastigheten ifall

- köpet av fastigheten är avsett för gemensamt bruk

- Den påstådde samägaren underlättat köpet ekonomiskt genom till exempel ekonomiskt bidrag.

Eftersom ni flyttade in direkt i huset efter din sambo köpt det, klassas huset som er gemensamma bostad. Det innebär att det anses vara köpt för gemensamt bruk varav första punkten är uppfylld. Av din fråga framgår att du inte betalat någonting alls på huset vilket innebär att du inte kan anses vara dold samägare. Den gemensamma partsviljan kan dock påverka huruvida du ses som dold samägare eller inte. Har det varit din sambos avsikt att du ska vara dold samägare kan det påverka, men partsviljan får mindre betydelse vid formbundna köp eftersom det i dessa fall finns registrerade ägare. Jag utgår från att din sambo som står som ensam registrerad ägare på fastigheten vilket leder till att min bedömning blir att du inte har rätt till pengar från försäljningen ifall ni skulle sälja huset.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Emil Bengtsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2548)
2020-02-18 Köpa lägenhet som kan bli samboegendom?
2020-02-17 Har min sambo rätt till min bostadsrätt?
2020-02-17 Kan vår dotters kille få rätt till hälften av lägenheten om de separerar, trots att vi är delägare i den?
2020-02-17 Ska lägenhet som en sambo äger delas lika vid bodelning?

Alla besvarade frågor (77182)