Har jag rätt till nedsättning av avgiften om jag har problem med ventilationen i min bostadsrätt?

Hej! Jag har en lägenhet som är en bostadsrätt. Ungefär ett par veckor sedan märkte jag att jag har svart mögel och meddelade föreningen. De skickade en tekniker som testade fuktigheten i lägenheten och den var väldigt hög. Högre än vad som klassificeras som "acceptabelt" eller normalt. Jag har ingen siffra dock. Jag har även märkt sedan ett tag innan att det var fuktigt i lägenheten men tänkte inte särkilt mycket på det. Det känns dock som att det har blivit värre. Teknikern drog slutsatsen att det är något fel på ventilationen. Jag fick temporärt en avfuktare (som jag har på typ hela dagen) men det är fortfarande märkbart fuktigt (och dessutom är avfuktaren väldigt högljudd). Som jag förstår så ansvarar de för att fixa detta ventilationen och allt. Så min fråga är inte relaterat till det egentligen. Vad jag undrar är om jag kan få någon ersättning eller minskad hyra eller liknande tills detta är fixat? Jag har sökt online och jag hittar att hyresgäster har rätt till sänkt hyra, så jag undrar om detta också gäller för mig som har en bostadsrätt? Igen, detta är givet att jag inte har gjort något för att orsaka detta problem, då det är ett ventilationsproblem. Tack!

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. 


Du beskriver att du har en bostadsrätt, och således är bostadsrättsinnehavare. Det har nu visat sig att er ventilation är nedsatt / trasig och du undrar om du kan få nedsättning av avgiften. 


Den reglering som aktualiseras är bostadsrättslagen.


Gällande rätt

I enlighet med bostadsrättslagen 7 kap 4 § så har föreningen en skyldighet att hålla lägenheterna,huset  och marken i gott skick, i den mån ansvaret inte åvilar bostadsrättshavarna. Om föreningen åsidosätter sin reparationsskyldighet eller om det på något annat sätt uppstår hinder eller men i nyttjanderätten genom föreningens vållande, har bostadsrättshavarna rätt till nedsättning av årsavgiften. Vad som ersätts ur föreningens försäkring bör följas upp med föreningens försäkringsbolag. 


I enlighet med bostadsrättslagen 7 kap 12 § andra stycket så svarar inte bostadsrättshavaren för reparationer av ledningar för avlopp, värme, gas,  elektricitet och vatten, om föreningen har försett lägenheten med  ledningarna och dessa tjänar fler än en lägenhet. Detsamma gäller ventilationskanaler


Sammanfattningsvis

Det bör alltså vara möjligt för dig att åberopa rätt till en sänkt årsavgift, och således rekommenderar jag dig att tala med din bostadsrättsförening och lyfta ovan punkter och argument. Lycka till!


Om du har fler frågor eller funderingar är du välkommen att åter kontakta oss!


Med vänliga hälsningar, 


Josefine WendeliusRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Bostadsrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000