Har jag rätt till min sambos lägenhet om vi skulle separera?

FRÅGA
Hej är sambo sedan tre år tillbaka. För två år sedan köpte min sambo en lägenhet i Spanien tillsammans med två bröder.De äger så en tredjedel var. Vad händer om min sambo dör eller vill flytta isär från mig ärver jag då 1/6 del????eftersom sambolagen borde gälla???
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

För att besvara din fråga kommer jag att gå in på både ärvdabalken och sambolagen.

Bodelning enligt sambolagen

När ett samboförhållande upphör ska, på begäran av någon av samborna, samboegendomen fördelas mellan dem genom bodelning (8 § sambolagen). Som huvudregel utgör sambors gemensamma bostad och bohag samboegendom, om egendomen förvärvats för gemensam användning (3 § sambolagen). För besvarandet på din fråga om sambolagen bör gälla är frågan om din sambos lägenhet i Spanien är er gemensamma bostad. Enligt 5 § sambolagen är det klart att bostaden i fråga huvudsakligen ska vara avsedd att bebos av bägge samborna, vilket inte är fallet för er. Eftersom att din sambos lägenhet därmed inte är er gemensamma bostad, har du inte rätt till den vid bodelningen.

Har en sambo rätt till arv?

Nästa fråga blir alltså om en sambo har rätt till arv från en avliden sambo. I 2 kap. ärvdabalken framgår vilka som har arvsrätt. Sambor har ingen rätt enligt ärvdabalken att erhålla arv utan att testamente upprättats. Detta medför att du enbart kan ärva din sambos del av lägenheten i Spanien om han upprättar ett testamente.

Jag hoppas att det var svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Zana Mohammed
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2686)
2020-08-12 Hur du kan undanta egendom vid ett samboförhållandes upphörande
2020-08-12 Är sparkonto samboegendom och hur delas pengarna vid försäljning av sambors bostad?
2020-08-11 Vem har rätt till huset när sambos separerar?
2020-08-11 Vad händer med lägenheten när sambos separerar?

Alla besvarade frågor (82759)