Har jag rätt till min sambos bostadsrätt?

FRÅGA
Hej. Min fråga gäller sambolagen och lägenhetsförsäljning vid separation.Min sambo och jag har varit sambos länge. Vi flyttade in ien hyreslägenhet i samma hus som vi bor just nu. För några år sedan blev jag sjuk, bipolär sjukdom, och det resulterade i att jag gav mig ut på en resa. Medan jag är borta ombildas hyresrätterna till insatslägenheter och min sambo köper en fyra. Strax efter det kommer jag hem igen och vi fortsätter att bo ihop. Det var aldrig någon diskussion om något annat. Min sambo ville att jag skulle komma hem igen. Jag har betalat min den del av bolåneräntorna varje månad.Nu har vi beslutat oss för att separera och jag försöker hitta en egen lägenhet eftersom min sambo står som ägare i den vi bor i nu. Min sambo har pratat om att sälja och i så fall gör hon en vinst på 1,4 miljoner.Har jag rätt till hälften av vinsten vid försäljning?Vad gäller om jag flyttar och min sambo bor kvar? Måste hon lösa ut mig då?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Jag tolkar det som att du undrar om du har rätt till någon del av den bostadsrätt som din sambo har köpt när ni nu ska separera. De relevanta bestämmelserna finns i sambolagen (SamboL).

Sambor äger liksom alla andra sina egna saker och ett delat ägande uppstår inte utan vidare. När sambor separerar kan de dock välja att göra en bodelning vilket innebär att den så kallade samboegendomen delas mellan parterna så att båda har lika mycket samboegendom efter avräkning av skulder (8 och 1214 § SamboL). Möjligheten till detta kan dock avtalas bort genom ett undertecknat skriftligt avtal (9 § första och andra styckena SamboL). Som samboegendom räknas deras gemensamma bostad om den har köpts in för att vara gemensam bostad (34 § SamboL). En bostadsrätt räknas som gemensam bostad om den är avsedd att användas som gemensamt hem och huvudsakligen används som detta (5 § första stycket tredje punkten SamboL). Eftersom det rör sig om en bostadsrätt som ni båda bor i och som även köptes in under samboförhållandet borde den sen som gemensam bostad och även samboegendom som skulle kunna ingå i en bodelning.

Vid en sådan bodelning räknar man alltså med värdet av lägenheten med avdrag för bolånet (14 § SamboL), det här värdet ska sedan läggas på ena sambons lott (16 § första stycket SamboL). Den som äger bostadsrätten, i detta fall din sambo, har då rätt att välja lägenheten till sin lott, men eftersom värdet av samboegendomen ska fördelas lika efter avdrag för skulder så kommer din sambo behöva kompensera dig genom annan egendom motsvarande värdet av halva lägenheten efter skuldavräkning. Är lägenheten värd 2 miljoner men är belånad till 1 miljon kan din sambo välja lägenheten men måste då kompensera dig med en halv miljon. I ditt fall verkar du på detta sätt principiellt ha rätt till 700 000 kr (halva vinsten som du anger).

Sammanfattningsvis så behöver inte din sambo lösa ut dig efter förhållandet. Däremot kan du begära en bodelning och på så sätt ha möjlighet att få ut en del av värdet hos bostadsrätten.

Jag hoppas att detta svar hjälper dig!

Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2862)
2021-03-08 Hur gör vi med hunden efter separation?
2021-03-08 Övertagande av hyresrätt - sambo
2021-03-08 Bodelning - efter att man lämnat sambon?
2021-03-05 Vilken egendom omfattas av ett samboavtal?

Alla besvarade frågor (89990)