Har jag rätt till min laglott och arv enligt testamente?

Hej. Min far och mor skrev ett testamente där den som överlever den andre med fri förfoganderätt skall erhålla all den avlidnes kvarlåtenskap. Vid den sist avlidnes frånfälle skall all egendom delas mellan mig och min halvbror. Min far hade två barn i ett tidigare äktenskap, min halvbror och min halvsyster. När min mor och far träffades så följde min halvbror med far till deras nya förhållande. Med tiden så föddes först min bror, samt jag några år senare. Far och mor levde i ett samboförhållande. Far gick bort först och min halvsyster och helbror fick ut sina laglotter. Nu när min mor har gått bort så kommer jag och min halvbror, enligt testamentet, dela på kvarlåtenskapen, efter att min helbror, genom jämkning, kommer få ut sin laglott. Nu till frågan. Har även jag, liksom min helbror rätt att, efter jämkning, få ut min laglott efter mor, då vi två båda är bröstarvingar. Eller blir det så att jag, som ska dela arvet med min halvbror, inte har ensamrätt till min laglott efter mor?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Ärvdabalken (ÄB) är tillämplig lag vid frågor om arvsskifte och testamente.

Bröstarvinge (barn till arvlåtaren) har alltid rätt att få ut minst sin laglott ur sin förälders kvarlåtenskap (7:1 ÄB). Laglotten är hälften av vad som skulle tillfallit bröstarvingen genom lag. Om testamente inskränker på laglotten krävs att bröstarvingen påkallar jämkning av testamentet för att få ut sin laglott (7:3 första stycket ÄB).

Om jag förstår informationen i din fråga korrekt har din mor två barn (bröstarvingar). Ett av barnen, du, finns med som testamentstagare, men inte din mors andra barn, din helbror. Din helbror har precis som du skriver rätt att få ut sin laglott om han påkallar jämkning av testamentet (7:3 första stycket ÄB).

Du har som bröstarvinge också rätt till din laglott. Eftersom du står som testamentstagare tillsammans med din halvbror har du även rätt till mer av kvarlåtenskapen. Om det finns mer tillgångar i kvarlåtenskapen än bara din laglott behöver du inte jämka testamentet. Om din laglotts värde täcks av fördelningen enligt testamentet får du din rätt tillgodogjord på det viset.

Om de testamenterade tillgångarna inte räcker till din laglott kan du begära jämkning av testamentet. Då kommer delar av din halvbrors arv enligt testamentet tillfalla dig istället så att värdet för din laglott täcks upp.

Om din halvbror inte fick ut sin laglott vid er fars död har han efterarvsrätt i din mors kvarlåtenskap (3:2 ÄB). Detta måste också beaktas vid arvsskiftet.

Svaret på din fråga beror alltså på kvarlåtenskapens värde. Finns tillräckliga tillgångar för din och din helbrors laglotter och arvet enligt testamentet täcker din laglott behöver du inte jämka. Skulle det som tillfaller dig enligt testamentet inte täcka din laglott kan du jämka testamentet för att få ut hela värdet.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Jonna JohanssonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning