Har jag rätt till lön även om provanställningen avslutas i förtid?

2020-02-24 i ARBETSRÄTT
FRÅGA
Hej, nu är det så att jag har haft en provanställning på en snabbmats restaurang och fått den avslutad i förtid, undrar då ifall dem fortfarande är skyldiga mig lön för dem timmar jag jobbat innan jag blev "sparkad" Jag brukar se den 24 Varje månad att lönen ska komma in dagen efter, men ser inget nu och blir orolig att jag inte kommer få betalt. Vad gör jag om jag inte får lön? Är inte med i facket och vet inte vart jag ska vända mig
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Den här frågan regleras främst av lag (1982:80) om anställningsskydd (LAS) samt i lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning (LBH).

Avsluta provanställningi förtid - är det möjligt?

Avtal om provanställning får träffas mellan arbetsgivare och arbetstagaren för en tid om högst sex månader (6 § 1 st LAS). Både arbetsgivaren och arbetstagaren har möjlighet att avbryta provanställningen innan den upphör. Detta kan göras när som helst före provanställningens utgång, men om arbetsgivaren eller arbetstagaren inte vill att anställningen ska övergå till en tillsvidareanställning måste den som vill avbryta lämna besked om detta senast vid provanställningens utgång. Det behöver inte föreligga särskilda skäl för avbrytande och det uppställs heller inte några formkrav för avbrytandet av provanställningen.

Har du rätt till lön för de timmar du har arbetat och hur får du ersättningen?

Du har givetvis rätt till ersättning för de timmar du har arbetat. Det enklaste sättet att få ut din lön är att ta kontakt med den aktuella arbetsgivaren. Om det inte skulle vinna framgång, kan du istället vända dig till Kronofogden med en ansökan. En ansökan kostar 300 kr. Observera att du har rätt att begära ersättning för ansökningsavgiften (17 § LBH). Vidare i ansökan ska du ange ditt yrkande och grunden för detta (10 § LBH). Förenklat innebär detta att du i din ansökan ska ange vilken specifik summa du begär av din arbetsgivare samt skälen som du bygger ditt anspråk på. I detta fall är det din timlön multiplicerat med antal timmar du har arbetet.

Vad händer efter att ansökan skickats in?

När Kronofogden får in en ansökan om betalningsföreläggande kontaktar myndigheten motparten, i detta fall din arbetsgivare, och ber denne att avlägga sin inställning till kravet som anförts i ansökan. Detta resulterar i något av de tre följande utfallen:

1. Arbetsgivaren väljer att betala i enlighet med din ansökan.

I det fallet kommer du få den begärda ersättningen och betalningsföreläggandet kommer vara slutfört.

2. Arbetsgivaren bestrider din ansökan inom den angivna svarstiden (31 § LBH).

Om arbetsgivaren bestrider kravet kan Kronofogden inte längre hantera ärendet. För vidare handläggning måste ärendet överlämnas till tingsrätten (33 § LBH). Detta innebär att det hålls en rättegång där du ska framställa bevis för ditt yrkande. I det fall du förlorar rättegången innebär detta att du inte kommer att få ditt krav samt att du kommer att få stå för både dina och motpartens rättegångskostnader (se Rättegångsbalkens bestämmelser).

3. Arbetsgivaren bestrider inte ansökan i tid eller medger inte någon inställning (42 § LBH).

I detta scenariot kommer Kronofogden meddela utslag i enlighet med ditt yrkande. Det innebär att det finns en fastställd betalningsskyldighet. I det fall arbetsgivaren därefter inte betalar den fastställda summan kan Kronofogden bland annat utföra en utmätning.

Vad innebär detta för dig?

Arbetsgivaren har all rätt att avsluta en provanställning i förtid. Däremot har du all rätt till lön för de timmar du faktiskt har arbetat. Det enklaste sättet att få ut din ersättning är att kontakta arbetsgivaren. Om det inte är möjligt är nästa alternativ att vända sig till Kronofogden.

Lycka till! Har du fler frågor är du givetvis varmt välkommen att ta kontakt med oss på Lawline igen.

Med vänlig hälsning,

Sabrina Curan
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1771)
2020-09-26 Får en arbetsgivare ensam ändra ett anställningsavtal?
2020-09-26 Kan arbetsgivaren begära att jag visar upp ett utdrag ur belastningsregistret?
2020-09-25 Kan man ha två heltidsjobb?
2020-09-19 Bristande tillgänglighet

Alla besvarade frågor (84414)