Har jag rätt till laglott?

2017-05-15 i Laglott
FRÅGA
Pappa har dött. Jag är ett särkullbarn. Han var fastighetsägare. Det står i testamentet att allt skall tillfalla nya hustrun. Har jag rätt till min laglott av huset?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

I Ärvdabalk (1958:637) (ÄB) finns regler om arv.

Om den avlidne personen var gift ska kvarlåtenskapen tillfalla den efterlevande maken. Det finns dock ett undantag. Om den avlidne efterlämnar ett barn som inte är den efterlevande makens barn (ett särkullbarn) har maken rätt till kvarlåtenskapen endast om arvingen avstår från sin rätt i enlighet med 3:9 ÄB, 3:1 ÄB.

I ÄB finns en regel som säger att en bröstarvinge (den avlidne personens barn) alltid har rätt till laglott, 7:1 ÄB. Laglotten utgör hälften av de kvarvarande tillgångarna (bl.a. fastighetens värde).

Eftersom att din far har testamenterat bort all sin egendom måste du begära jämkning av testamentet. Begäran om jämkning måste ske inom sex månader från delgivningen av testamentet, 7:3 ÄB. När du har begärt jämkning av testamentet har du således rätt till hälften av din fars tillgångar.

Man begär jämkning genom att ta kontakt med de andra testamentstagarna. Har boet förvaltats av en boutredningsman kan man även vända sig till den personen för att begära jämkning.

Hoppas att du fick svar på din fråga.

Vänligen,

Malin Brännström
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Laglott (850)
2021-07-27 Om min mormor testamenterar hela sin kvarlåtenskap till min mamma, hur mycket har min morbror rätt att ärva?
2021-07-26 Kan man göra någon arvslös?
2021-07-26 Kan jag skriva i mitt testamente att mitt barn ska dela sin laglott med hens barn?
2021-07-20 Reglera arv genom testamente

Alla besvarade frågor (94564)