FrågaFAMILJERÄTTGod man30/07/2022

Har jag rätt till insyn i en god mans arbete?

Min bror blev hjärnskadad pga en trafikolycka. Han har ingen hustru och inga barn, men en god man. Har jag rätt som syster att få insyn i de inköp gode mannen gör och vilka ekonomiska utlägg hon låter min bror göra?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga rör kontroll av god man och regler om detta finns i föräldrabalken (FB).

Har du rätt till insyn?

Det finns två sätt för dig att kontrollera den goda mannens arbete. Det första är genom fullmakt från din bror. Eftersom en person som har en god man fortfarande har kvar sin rättshandlingsförmåga så kan personen utfärda en fullmakt. En sådan fullmakt skulle kunna innebära att du får kontrollera din brors tillgångar och se transaktioner som den gode mannen har gjort. 

Om du inte har möjlighet att få fullmakt från din bror kan du istället kontakta överförmyndarnämnden som utövar tillsyn över den goda mannen. Av 16 kap. 7 § FB framgår att den som har god man har rätt att ta del av de handlingar som rör ställföreträdarskapet och som förvaras hos överförmyndaren. En sådan rätt har också den enskildes make eller sambo och närmaste släktingar. Med närmaste släktingar avses till exempel bröstarvingar, föräldrar och syskon. Detta innebär alltså att du har rätt till insyn avseende handlingarna som finns hos överförmyndaren. Ett exempel på en handling som överförmyndaren har är årsredovisning. 

Jag hoppas att du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning, 

Ellinor BäckströmRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”