Har jag rätt till hittelön?

FRÅGA
Hej jag har hittat en strippad större båt i vassen under hundpromenad. (Det är den 4e:e båten på samma ställe. Ägare till dem, samt försäkringsbolag har hämtat 3 av dem. Samtliga 3 är anmälda till polisen och återbördade.Har jag rätt till hittelön?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Regler om hittelön finns i Lag (1938:121) om hittegods (jag förkortar det som HittegodsL).

Har man rätt till hittelön?


I lagens 1 § HittegodsL stadgas att den som hittar någonting utan oskäligt dröjsmål ska anmäla det till polisen. Det framgår av din fråga att anmälan redan är gjord, så för din del är 3 § HittegodsL relevant. Enligt den bestämmelsen så har ägaren rätt att återta egendomen om denne betalar polismyndighetens och upphittarens skäliga kostnader i samband med fyndet (förutsatt att det medfört dig några utgifter, såklart) samt skälig hittelön. 10% av marknadsvärdet på godset är en vedertagen beräkning av vad som anses vara skälig hittelön. Beloppet beror alltså främst på vad marknadsvärdet är på de ifrågavarande båtarna.


Hur kan man få hittelön?

Enligt 3 § 2 st HittegodsL så kan du, om tvist uppkommer mellan dig och ägaren av godset avseende hittelönens aktualitet och/eller storlek så får frågan avgöras i allmän domstol. Detta förutsätter dock att polisen inte har godset i sin vård, vilket ju framgår av din fråga är fallet.

Enligt 3 § 2 st 2 men HittegodsL så kan polisen lämna ut godset till ägaren mot lösen efter vad de anser skäligt. Det verkar i varje fall vara så att polisen återlämnat båten/båtarna. Vad du skulle kunna göra är att höra av dig till polisen och fråga om de lämnade ut godset utan lösen - det kan ju vara så att båtarna i princip bara utgjorde skrotkostnader för ägaren och då finns ingen hittelön att utkräva.

Jag hoppas detta besvarar din fråga.

Tveka inte på att höra av dig igenom om jag varit otydlig eller om fler frågor dyker upp.

Aram Shokor
Fick du svar på din fråga?