Har jag rätt till hälften av min frus fastighet utomlands?

2020-08-05 i Bodelning
FRÅGA
Hej Vi har hus i annat EU-land som är skrivet på min fru. Har jag rätt till hälften även om fastigheten finns i utlandet.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Då din fråga är väldigt kortfattat ställd kommer jag i mitt svar till dig att göra en del antaganden. För det fall att något är oklart finns mina kontaktuppgifter sist i svaret och du är välkommen att återkoppla. Min utgångspunkt i svaret till dig är att du och din fru vid eventuell skilsmässa kommer att skilja er utifrån svensk lag.

När ett äktenskap upplöses ska makarnas egendom fördelas dem emellan genom bodelning (9 kap. 1 § ÄktB). Ett äktenskap upplöses bland annat vid skilsmässa. I bodelningen ska makarnas giftorättsgods ingå (10 kap. 1 § ÄktB). Allt som inte är enskild egendom utgör giftorättsgods (7 kap. 1 § ÄktB). Enskild egendom uppkommer bland annat genom äktenskapsförord eller genom att någon av makarna från annan än den andre maken erhållit egendom genom gåva, testamente eller arv med föreskriften att den ska vara enskild (7 kap. 2 § ÄktB). Vad som utgör giftorättsgods begränsas inte utifrån vart egendomen rent geografiskt befinner sig, utan om den ägs av den ena av makarna och egendomen inte är enskild.

Som svar på din fråga innebär det att även egendom som finns utomlands som utgångspunkt utgör giftorättsgods. Är det giftorättsgods ska det ingå i en bodelning. För det fall att egendomen är enskild genom äktenskapsförord alt. genom gåva/testamente/arv med föreskrift ska egendomen inte ingå i en bodelning. Att du har "rätt till hälften" innebär att värdet av bostaden utomlands ska räknas in i din frus giftorättsgods (tillsammans med övrigt giftorättsgods) och att eventuella lån ska räknas av, precis som andra lån gör.

För det fall att något är oklart eller du behöver anlita en av våra jurister för en bodelning är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2711)
2021-01-19 Hur löser man ut en make ur bostad när halva fastigheten utgör enskild egendom?
2021-01-16 Kräva bodelning efter fem år?
2021-01-16 Vad ingår i bodelningen när man är sambor/ makar?
2021-01-14 Hur fördelas försäljningssumman av en lägenhet vid skilsmässa?

Alla besvarade frågor (88291)