Har jag rätt till hälften av huset och hur gör jag i så fall?

Hej

Jag blivit utslängt av min ex sambo från vår hus som vu äger 50-50 för 1 år sedan ....Han bytt nycklarna och vill att jag bara ska skriva huset över på honom.

Jag vill att han ska köpa ut mig eller sälja...Han vägrar att köpa ut mig eller sälja.

Vad kan jag göra åt saken?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag uppfattar din fråga som att du undrar om du har rätt till någon del av ert hus.

Gällande rätt

Enligt 3 § sambolagen utgör sambors gemensamma bostad och bohag samboegendom om det har förvärvats för gemensamt bruk. När ett samboförhållande upphör, t.ex. genom att samborna flyttar isär (2 § sambolagen), har då den andra sambon rätt till hälften av samboegendomen, 14 § sambolagen.

Sambors gemensamma bostad är till exempel fast egendom som samborna eller någon av dem äger eller innehar med tomträtt, om det finns en byggnad inom egendomen som är avsedd som sambornas gemensamma hem, 5 § sambolagen.

Enligt 6 § sambolagen avses med sambors gemensamma bohag möbler, hushållsmaskiner och annat inre lösöre som är avsett för det gemensamma hemmet.

Om ett samboförhållande upphör av annat skäl än att samborna ingår äktenskap med varandra, ska på begäran av någon av samborna samboegendomen fördelas mellan dem genom bodelning, se 8 § sambolagen. Bodelningen skall göras med utgångspunkt i egendomsförhållandena den dag då samboförhållandet upphörde.

Vid bodelningen ska först sambornas andelar i samboegendomen beräknas. Då ska så mycket avräknas att det täcker de skulder som den sambon hade när samboförhållandet upphörde. Det som sedan återstår av samboegendomen ska läggas samman och delas lika mellan samborna, 12-14 §§ sambolagen.

Vad som gäller för dig

Det verkar i din fråga som att ni har köpt bostaden just för att använda den för gemensamt bruk. Då ska ni göra en bodelning och avräkna den egendom som ska täcka eventuella skulder. Efter det ska fastigheten och dess innehåll delas lika mellan er, så även du har rätt till hälften av det.

Din ex-sambo ska alltså köpa ut dig så att du får hälften av husets värde, eller sälja huset till dig så att du kan köpa ut honom.

Sammanfattning

Du har rätt i det du sagt och din ex-sambo kan inte byta ut låset utan din tillåtelse, först måste du få hälften av värdet av huset. Det du kan göra om din ex-sambo inte samarbetar till exempel är att du kan anlita Familjens jurist, här http://lawline.se/boka.

Hoppas att det var svar på din fråga!

Vänliga hälsningar

Sanna WetterinRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Sambo och samboavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Samboavtal995 kr

Upprättande av samboavtal som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning