Har jag rätt till förskola för mitt barn när jag är arbetsbefriad?

Hej,

Jag har blivit uppsagd från mitt jobb. Min sista anställningsdag är den sista december men jag är arbetsbefriad under tiden framöver.

Kommunen jag bor i erbjuder 20 timmar/vecka förskola till barn där en förälder är arbetssökande.

Får jag ha mitt barn heltid på förskolan eller är det 20 timmar/vecka trots att jag faktiskt rent krasst fortfarande har anställning men inte jobbar?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Bestämmelser om vilka skyldigheter som finns för allmän förskola regleras i skollagen. Barn ska från och med ett års ålder erbjudas förskola i den omfattning det behövs med hänsyn till föräldrarnas förvärvsarbete eller studier eller om barnet har ett eget behov på grund av familjens situation i övrigt (8 kap. 5 § skollagen). Från höstterminen det år barnet fyller tre år ska det erbjudas förskola under minst 525 timmar om året, om inget av undantagen i lagen uppfylls (8 kap. 4 § skollagen). De undantag som är aktuella är att barn, vars föräldrar är arbetslösa eller föräldralediga enligt föräldraledighetslagen för vård av annat barn, ska från och med ett års ålder erbjudas förskola under minst tre timmar per dag eller 15 timmar i veckan (8 kap. 6 § skollagen). Barn ska även i andra fall erbjudas förskola, om de av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver stöd i sin utveckling i form av förskola (8 kap. 7 § skollagen).

Reglerna i skollagen är minimiregler som kommunen är skyldig att uppfylla. Att det utgör minimiregler innebär att kommunen kan bestämma om mer förmånliga regler, men inte sämre sådana. Som exempel kan ges att det i den kommun där du är boende erbjuds 20 timmar per vecka för förälder som är arbetslös vilket är mer än minimikravet om 15 timmar.

I ditt fall har barnet enligt skollagen från ett års ålder rätt till förskola i den omfattning det behövs med hänsyn till ditt arbete eller dina studier. Från höstterminen det år barnet fyller tre år har det rätt till minst 525 timmar om året (innebärande 15 timmar/vecka). För mer fördelaktiga regler än så krävs att det finns lokala bestämmelser som ger en rätt till det. Om ditt barn är 1-3 år gammalt har du rätt att ha barnet i förskolan i den mån det behövs för ditt arbete eller dina studier. Nu är du fortfarande anställd, däremot är du inte på arbetet varför det inte behövs någon förskoleplats på grund av ditt förvärvsarbete. Det är inte anställningen i sig som ger dig en rätt till förskoleplats utan hur ditt schema på arbetet ser ut. Skollagen ger en rätt till förskola 15 timmar per vecka för barn i åldern 1-3 år om du är föräldraledig eller arbetslös. Lagen ger inte uttryckligen en rätt till förskola om du är arbetsbefriad. Vid genomgång av villkoren för vissa kommuner erbjuder även vissa förskola med 15 timmar/vecka för den förälder som är arbetsbefriad. För att veta hur din kommun bestämt är min rekommendation att du kontaktar förskolan. Det kan å min mening argumenteras för att arbetsbefrielse kan likställas med arbetslöshet vilket skulle ge dig rätt till lagens 15 (och din kommuns 20) timmar.

Som svar på din fråga har du enligt skollagen inte rätt att ha ditt barn på förskolan heltid när du inte rent faktiskt arbetar. Det är inte anställningen i sig som grundar en rätt till förskola utan hur och om du arbetar.

Om du behöver vidare hjälp från en av våra jurister är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post för en offert och vidare kontakt. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Dennis LavessonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Skola och utbildning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”