FrågaFAMILJERÄTTBarnrätt31/07/2020

Har jag rätt till ett planerat umgänge med barnen?

Hej,

Jag och exet jag håller på att skiljas från har skrivit ett gemensamt avtal med ett schema där jag har mer umgänge en eftersom han reser så mycket i arbetet. Nu har han planerat längre resor ändå och kräver ett nytt avtal där jag anpassar mitt liv efter hans resor och han har umgänge när han är hemma. Jag tycker att barnen har rätt till tryggheten i ett planerat, regelbundet umgänge med båda föräldrarna, och att jag har rätt till att planera mitt liv, inte anpassa det efter hans resor (han bokar ständigt in nya och jobbar över hela världen). Har jag några lagliga rättigheter att planera regelbundet umgänge för barnen med båda föräldrarna med god framförhållning?

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Har du och dit ex skrivit ett så kallat umgängesavtal är det bindande om avtalet är skriftligt (underskrivet av er båda) och godkänt av socialnämden (6 kap. 15 a 3 st. § föräldrabalken). Avtalet får då samma rättsverkan som en dom, vilket betyder att det bland annat kan verkställas om en förälder frivilligt inte lämnar ifrån sig barnet. I umgängesavtalet kan ni bland annat komma överens om vilka dagar umgänget ska ske, tider och eventuella resekostnader. Är det så att ditt ex väljer att inte ha barnen hos sig under sina dagar kan du tyvärr inte tvinga honom. Det går inte att tvinga en förälder till umgänge med sitt barn, däremot får ditt ex inte ha kvar barnen på dagarna då ni har avtalat att barnen ska vara hos dig. Om den föräldern med vilket barnet har ett fastställt umgänge inte uppfyller sina skyldigheter att umgås med barnet kan umgänget upphävas, detta för att barnet inte ska drabbas av påfrestningar genom att gång på gång bli besviket över det uteblivna umgänget.

Har ni inte skrivit ett giltigt umgängesavtal kan det underlätta om ni gör det. För att få hjälp att komma överens i frågan och komma fram till ett passande umgängesschema kan ni gå på samarbetssamtal hos familjerätten i er kommun. Där kan ni även få hjälp att skriva umgängesavtalet. Ni kan också få umgänget fastställt i en dom.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Victoria RuzbarskyRådgivare
Hittade du inte det du sökte?