Har jag rätt till ersättning om bilen brann upp hos verkstaden?

FRÅGA
Hej, Lämnade in min bil för reperation hos en verkstad och den brann upp för några tagit sig in och satt eld på den. Verkstaden säger jag inte har rätt till ersättning? stämmer det? Kan jag få ersättning för detta?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Av din fråga framgår att din bil stått i verkstaden och att den under denna tid börjat brinna. Eftersom du lämnat in din bil på verkstaden för att de skulle utföra någon form av arbete på din bil blir konsumenttjänstlagen (ktjl) tillämplig.

Vad säger lagen?

Om din bil skadats medan den befunnits sig i näringsidkarens besittning eller under dennes kontroll är näringsidkaren skyldig att ersätta skadan om inte hen kan visa att skadan inte beror på försummelse av hen eller någon som på hens sida anlitats för att utföra tjänsten, enligt 32 § ktjl. Verkstaden ett presumtionsansvar för skadorna på din bil. Den måste alltså bevisa att skadan inte beror på försummelse från deras sida.

Verkstaden ska vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att vårda din bil som befinner sig i dennes besittning, enligt 50 § ktjl. Du har bevisbördan för att du drabbats av en skada på din bil och att denna skadan uppkommit under tiden som bilen befanns sig hos verkstaden.

Har verkstaden varit försumlig (slarivg)?

Om det börjat brinna i verkstaden till följd av något som verkstaden underlåtit att göra som till exempel att inte släcka levande ljus, inte reparera trasiga ledningar så kan man anse att verkstaden varit försumlig.I ditt fall har några tagit sig in verkstaden. Då kan man argumentera för att ifall verkstaden glömt låsa eller inte har tillräckligt med skydd för att hindra någon att ta sig in och anlägga bränder på bilarna, och därmed varit försumlig.

Sammanfattning

Det går att argumentera för att verkstaden varit försumlig på sätt och vis. Jag behöver mer information för att kunna fastställa det. Det är dock verkstaden som ska bevisa att de inte varit försumliga vilket gör att utgångspunkten är att du har rätt till ersättning för de skador på bilen som uppstått medan verkstaden haft bilen hos sig. Jag rekommenderar jag dig att du vänder dig till allmänna reklamationsnämnden som kan pröva din tvist gratis, läs mer här.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att höra av dig igen!

Vänligen,

Siva Arif
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Konsumenttjänstlagen (410)
2021-01-20 Har vi rätt att få tillbaka pengarna för inställt studentflak?
2021-01-07 Prisökning från preliminär prisuppgift – vad är skäligt pris?
2020-12-27 Kan jag kräva att fel i tjänst på lös sak åtgärdas efter 10 års tid?
2020-12-18 Måste kunden betala för tilläggsarbete?

Alla besvarade frågor (88294)