Har jag rätt till ersättning om bilen börjat brinna när den är hos verkstaden?

FRÅGA
Hej Hade en bil som här stått i verkstad nästan 6Månader ,första gången men bil drabbade i brandförsök men branden hör inte spridit sig o bilen skadade inte ,efter det verkstad dem här flyttat bilen till inhägnad ställe, 2månader efter hände brand i verkstad och min bil här gått i branden med andra fyra bilar ,Är inte verkstaden skyldig enligt presumtionansvar o ersätta mig pgv bilen var i deras besittning o dem som var vårdlösa o försumliga åt egendomen som jag äger
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig med din fråga till Lawline!

Vad är problemet?

Av din fråga framgår att din bil stått i verkstaden i nästan sex månader och att den under dessa månader har börjat brinna och därmed skadats. Jag utgår från att du lämnat in din bil på verkstaden för att verkstaden skulle utföra någon form av arbete på din bil vilket gör att konsumenttjänstlagen (ktjl) är tillämplig (1 § första punkten ktjl).

Vad säger lagen?

Om din bil skadats medan den befunnits sig i näringsidkarens besittning eller under dennes kontroll är näringsidkaren skyldig att ersätta skadan om inte hen kan visa att skadan inte beror på försummelse av hen eller någon som på hens sida anlitats för att utföra tjänsten (32 § ktjl). Precis som du säger så har verkstaden ett presumtionsansvar för skadorna på din bil. Den måste alltså bevisa att skadan inte beror på försummelse från deras sida.

Verkstaden ska vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att vårda din bil som befinner sig i dennes besittning (50 § ktjl).

Du har bevisbördan för att du drabbats av en skada på din bil och att denna skadan uppkommit under tiden som bilen befanns sig hos verkstaden.

Har verkstaden varit försumlig (slarvig)?

Det framgår inte exakt vad som orsakat branden den andra gången och som innebar skador på din bil vilket gör det svårt att göra en bedömning i just ditt fall. Om det börjat brinna i verkstaden till följd av något som verkstaden underlåtit att göra som till exempel att inte släcka levande ljus, inte reparera trasiga ledningar så kan man anse att verkstaden varit försumlig. Har verkstaden glömt låsa eller inte har tillräckligt med skydd för att hindra någon att ta sig in och anlägga bränder på bilarna så kan man också argumentera för att verkstaden varit försumlig. Om det skett en brand tidigare, och inga åtgärder gjorts för att förhindra att det uppstår igen, är något som talar för att verkstaden varit försumlig. Särskilt om den andra branden uppstod på grund av samma anledning som den första.

Sammanfattning

Eftersom man inte vet anledningen till branden den andra gången är det svårt att avgöra om verkstaden varit försumlig eller inte. Det är dock verkstaden som ska bevisa att de inte varit försumliga vilket gör att utgångspunkten är att du har rätt till ersättning för de skador på bilen som uppstått medan verkstaden haft bilen hos sig. Jag rekommenderar dig att du vänder dig direkt till verkstaden med dina krav på ersättning. Går inte verkstaden med på detta kan du vända dig till allmänna reklamationsnämnden som kan pröva din tvist gratis, läs mer här.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Emil Bengtsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Konsumenttjänstlagen (370)
2020-07-31 Fel hos tjänsten
2020-07-31 Kan jag få ersättning av näringsidkare för skador på min egendom?
2020-07-28 Icke-registrerad hantverkares ansvar vid olyckor
2020-07-28 17§ konsumenttjänstlagen för städföretag?

Alla besvarade frågor (82647)