Har jag rätt till ersättning när min nyproducerade bostadsrätt inte kan tillträdas i rätt tid?

2017-10-12 i Bostadsrätt
FRÅGA
Hej! Jag har skrivit på ett förhandsavtal med en mäklare på nyproduktion av en nybyggd bostadsrätt. Byggherren är ett byggföretag. Tillträdet skulle ha varit 15:e december 2017 (senast 31:a december står det i avtalet). Nytt tillträdesdatum är den 15:e februari 2018. Detta medför att jag behöver bo kvar i min hyresrätt där jag har en hyra på 10 700 kr. Bostadsrätten skulle kostat 4995 kr. Har jag rätt till mellanskillnaden? Byggföretaget har lovat att betala in en månadshyra när jag flyttat in. Men jag anser inte att detta är tillräckligt.
SVAR

Hej!

Tack för att du valt att ställa din fråga till Lawline. Om du anser att mitt svar ur något avseende behöver kompletteras eller förtydligas är du välkommen att publicera en kommentar, alternativt mejla marcus.backstrom@hotmail.com.

De regler som din fråga aktualiserar återfinns i bostadsrättslagen (lagrumshänvisningar avser i det följande den lagen). Det kan inledningsvis vara värt att notera att det rent formellt är så att du har ett avtalsförhållande med bostadsrättsföreningen, som i sin tur har ett avtal med byggherren avseende byggnationen av huset. Krav på ytterligare kompensation än vad som redan erbjudits ska följaktligen framställas till bostadsrättsföreningen.

Enligt 7 kap. 3 § har bostadsrättshavaren rätt till "skälig nedsättning" av årsavgiften om bostadsrätten inte får tillträdas i rätt tid (d.v.s. det datum som följer av förhands- eller upplåtelseavtalet). Samma paragraf ger även bostadsrättshavaren rätt till skadestånd, om förseningen av tillträdet orsakats av föreningen. Att du inte behöver betala årsavgift för tid du inte kan utnyttja bostaden är självklart. För tiden från årsskiftet till 15 februari 2018 ska du alltså inte betala någon avgift.

Gällande den ekonomiska skada som uppstår till följd av att du tvingas bo kvar i den dyrare hyresrätten är det dock inte säkert att du har rätt till någon kompensation. För att sådan ersättning ska betalas ut krävs det, som sagt, att det är föreningens agerande som resulterat i att lägenheten inte kan tillträdas i rätt tid. Baserat på hur du formulerat din fråga tolkar jag det som att det är byggherren som är ansvarig för förseningen. I en sådan situation kan byggherren bli skyldig att betala förseningsvite till bostadsrättsföreningen p.g.a. dröjsmålet. Det innebär dock inte per automatik att du som köpare har rätt till skadestånd från föreningen, som förmodligen inte kunnat påverka färdigställandet av huset.

Sammanfattningsvis bedömer jag att du, tyvärr, inte kan förvänta dig en större ersättning till följd av förseningen än vad som redan utlovats. Det är alltjämt värt att komma ihåg att du i egenskap av medlem i bostadsrättsföreningen är ägare till en andel av föreningens tillgångar, även om de inte sitter på ditt eget bankkonto. Om föreningen får ersättning från byggherren gynnar det således dig indirekt ekonomiskt, vilket kanske kan fungera som en liten tröst i en tråkig situation.

Med vänlig hälsning,

Marcus Bäckström
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bostadsrätt (1242)
2021-09-16 Får man använda inre reperationsfond trots ägarbyte?
2021-09-15 Behöver man styrelsens godkännande för att ha en inneboende?
2021-09-14 Brf:s villkor med fläckfritt belastningsregister
2021-09-12 Köpare får ej av säljare tillträde till bostadsrätt på avtalad dag.

Alla besvarade frågor (95693)