Har jag rätt till ersättning för vattenskador om bilverkstad monterar vindrutan fel så det läcker in vatten?

FRÅGA
Hej, jag bytte vindrutan på min bil (Mercedes GLS 2017) hos Mercedes den 24 februari och igår den 26 februari tog jag bilen till Ditec för polera den osv. Vanligtvis så tvättar man bilen innan man polerar den och de gjorde det men sedan så märkte de att det läckte jätte mycket vatten i bilen från vindrutan pga dålig montering av vindrutan. Min fråga är kan man kräva skadestånd av Mercedes då bilen kommer förmodligen gå ner i värde eftersom ingen kommer att vara villig att betala nästan 700 tkr för en bil som är vattenskadad. Om svaret är ja, då måste jag anmäla det till polisen eller vem måste jag kontakta?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig med din fråga till Lawline!

Vad är problemet?

Det framgår av din fråga att du lämnat in din bil hos Mercedes för att de skulle byta din vindruta. Denna har monterats dåligt vilket gjort att det läckt in vatten vilket orsakat vattenskador på din bil. Jag utgår i mitt svar från att du lämnat in bilen i egenskap av privatperson. Reglerna kring konsumenters rättigheter mot företag som utför tjänster regleras i konsumenttjänstlagen (ktjl).

Vad säger konsumenttjänstlagen?

Näringsidkaren ska utföra tjänsten fackmässigt och ska visa omsorg och tillvarata dina intressen som konsument (4 § ktjl). Att utföra tjänsten fackmässigt innebär att de ska ha utfört tjänsten på ett professionellt sätt och av detta bör du kunna förvänta dig att vindrutan monteras på korrekt sätt. Tjänsten ska anses som felaktig om den avviker från vad du som konsument har rätt att kräva med anledning av att den ska utföras på fackmässigt sätt, även om avvikelsen beror på en olyckshändelse (9 § ktjl). Som konsument har du rätt att kräva att Mercedes monterar vindrutan på ett korrekt sätt så att det inte läcker in vatten, själva monteringen bör därför kunna bedömas som felaktig. Bedömningen om tjänsten är felaktig görs med hänsyn till hur det var när du fick tillbaks bilen efter monteringen (12 § ktjl). Att de monterat vindrutan fel förelåg när tjänsten avslutats och är sannolikt ingenting som du orsakat på de två dagar du haft bilen innan du lämnade in den för polering.

Om monteringen är felaktig

Om tjänsten är felaktig så har du rätt att kräva att de avhjälper felet, alltså monterar vindrutan på rätt sätt (16 § ktjl). Detta gäller under förutsättning att det inte medför olägenheter eller kostnader för näringsidkaren som är oskäligt stora i förhållande till felets betydelse för dig (20 §). Att de monterar vindrutan rätt är enligt min bedömning inte något som kan anses vara oskäligt stort och du bör därför kräva att de avhjälper felet.

Om du vill åberopa att tjänsten är felaktig måste du underrätta Mercedes om detta inom skälig tid efter det att du märkte felet. Om du underrättar Mercedes inom två månader efter det att du märkte felet så anses det alltid ha skett i tid (17 § ktjl). Du måste reklamera inom tre år, annars förlorar du din rätt att åberopa felet (18 § ktjl).

Ersättning för vattenskadorna på bilen

Näringsidkaren är skyldig att ersätta dig för skada som du tillfogas på grund av fel, om inte näringsidkaren visar att felet beror på något som ligger utanför dennes kontroll och som företagaren inte kunde förväntat sig eller undvikit (31 § tredje stycket ktjl). Att Mercedes monterar din vindruta fel är något som ligger inom deras kontroll och till följd av detta har du fått vattenskador i din bil. Mercedes kan därför anses vara skadeståndsskyldiga och därmed tvungna att ersätta dig för dina skador.

Sammanfattning och råd

Du har som konsument rätt att kräva att monteringen av en vindruta sker på fackmannamässigt sätt och eftersom detta inte skett i ditt fall så har du rätt att kräva att Mercedes avhjälper felet. Du har även rätt att kräva ersättning för de vattenskador som har uppstått till följd av att de har monterat vindrutan fel. Jag råder dig att så snart som möjligt underrätta Mercedes om att du vill att de avhjälper felet och ersätter dig för dina skador. Underrättelsen bör vara skriftlig så att det är lättare för dig att bevisa att du har gjort den inom skälig tid. Om inte Mercedes betalar ut ersättning till dig frivilligt kan du stämma dem i tingsrätten för att på så sätt få ut ditt skadestånd. Du stämmer genom att lämna in en stämningsansökan till den tingsrätt i det området som omfattar var bolagets styrelse har sitt säte.

Önskar du hjälp med att lämna in en stämningsansökan och föra en talan i tingsrätt kan du kontakta mig på emil.bengtsson@lawline.se så kommer jag vidarebefordra dina kontaktuppgifter till vår Juristbyrå. De kan hjälpa dig hela vägen med en skadeståndsprocess. Delar av ersättningen för en jurist brukar även kunna ersättas av det försäkringsbolag där du har en hemförsäkring, den så kallade rättsskyddsförsäkringen.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Emil Bengtsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Konsumenttjänstlagen (383)
2020-09-15 Konsumenttjänstlagen
2020-09-12 Har en näringsidkare rätt att återta en lös sak vid utebliven betalning?
2020-09-09 Vad ska jag göra om jag tycker entreprenör begär för mycket betalt för markarbete och inte kan redovisa tider?
2020-09-08 Dröjsmål vid reparation

Alla besvarade frågor (84287)