Har jag rätt till ersättning för de investeringar jag gjort i min sambos bostad?

FRÅGA
Hej.Min sambo sedan 21år och jag skall separera. Vi bor i ett hus som hon ägde sedan innan. När vi flyttade ihop så var huset av låg standard, men vi har under årens lopp investerat och rustat så nu är huset av god standard. Nu till min fråga. Att huset är min sambos egendom är ju helt klart, men alla år av investeringar och amorteringar som jag varit med och betala. Får jag ingen kompensation för det?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

När ett samboförhållande upphör ska, om någon av samborna begär det, samboegendomen fördelas dem emellan i en bodelning (8 § sambolagen). Med samboegendom avses sambors gemensamma bostad och bohag, om egendomen förvärvats för gemensam användning och egendomen inte är enskild på grund av t.ex. gåvobrev eller testamente med sådant villkor (3 § sambolagen). Precis som du själv skriver är bostaden inte att räkna som samboegendom och ingår därför inte i bodelningen.

Vad som gäller när en sambo investerat pengar i egendom som ägs av den andra sambon klargjordes av Högsta domstolen i rättsfallet "Den betalande sambon" (NJA 2019 s. 23). I rättsfallet hade den sambo som betalt för renoveringar flyttat in i ägarsambons bostad varför bostaden inte utgjorde samboegendom. Den betalande sambon hade genom åren gjort investeringar och bekostat renoveringar i den gemensamma bostaden. När samboförhållandet upphörde ville den betalande sambon få ersättning från ägarsambon för de investeringar han gjort under åren. Ägarsambon ansåg däremot inte att hon var skyldig att ersätta den betalande sambon.

Högsta domstolen uttalade i fallet att det är upp till den sambo som påstår att det finns en skuld mellan samborna som har att visa att det faktiskt finns en skuld. Utgångspunkten när en sambo väljer att investera i ägarsambons egendom är att investeringen görs för att samborna gemensamt ska få nytta av investeringen. Investeringen görs med utgångspunkten att samboförhållandet ska bestå. Om en sambo investerar i ägarsambons egendom och vill säkerställa att hen kan få tillbaka det som investerats, bör den betalande sambon antingen upprätta ett skuldebrev eller avtala om ersättning genom en ägarandel i egendomen. En betalande sambo kan bara i undantagsfall få ersättning, vilket aktualiseras om den sambo vars egendom förbättrats har varit införstådd med investeringen och uttryckligen eller underförstått samtyckt till den, samt om samboförhållandet upplöses innan den betalande sambon haft någon mer beaktansvärd nytta av investeringen (dvs. kort efter investeringen).

I ditt fall, med tanke på längden av ert samboförhållande, är möjligheterna till att du ska ha rätt till ersättning liten. Utgångspunkten är att de investeringar du gjort har skett utifrån att samboförhållandet ska bestå. Eftersom du även haft nytta av investeringen (med tanke på hur lång tid som gått) har du antagligen inte rätt till ersättning. Givetvis kan du och din sambo komma överens om annat. Utifrån vad du berättat i din fråga är däremot möjligheten till framgång liten, rent juridiskt.

Om du vill att någon av våra jurister tittar närmre på ärendet och ser om det finns något skäl att argumentera för ersättning till dig är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post för en offert och vidare kontakt. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2859)
2021-03-05 Vilken egendom omfattas av ett samboavtal?
2021-03-01 Fallgropar när man flyttar in och blir sambor?
2021-03-01 Vem har rätt till hyreslägenheten vid separation mellan sambos?
2021-02-28 Kan min sambo förbjuda mig att en kompis inte får övernatta i vårt hus när han är bortrest?

Alla besvarade frågor (89909)