Har jag rätt till ekonomisk ersättning av min sambo?

Min sambo köpte ett hus för oss att bo i när vi väntade barn för 9 år sen. Han skrev över 30% på huset på mig trots att jag inte hade ekonomisk möjlighet att bidra till husköpet. Jag vill nu separera men han säger att huset är hans och allt vi köpt gemensamt är hans eftersom jag vill flytta. Jag skulle aldrig strida för de saker han köpt, men har jag någon rätt att be om (en liten) ekonomisk ersättning för en insats till ex en lägenhet för mig och vår dotter? Jag har betalat halva kostnaden för samtliga möbler vi har hemma samt stått för löpande kostnader som mat, huslarm mm men har aldrig haft råd att bidra vid tyngre poster som badrumsrenovering och pool. Huset har gått upp markant i värde efter många renoveringar. Jag skulle aldrig strida för att få ut halva husets värde, aldrig. Men undrar om jag har rätt att be om en "slant" så att vår dotter har någonstans att bo de veckorna hon är med mig. Är osäker på vad bodelning innebär...

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om samboende finns i sambolagen (SamboL). När ett samboförhållande upphör, t ex genom att en sambo flyttar ut, ska bodelning göras om en sambo begär det (8 § första stycket SamboL). Vid en bodelning fördelas samboegendomen lika mellan samborna. Med samboegendom avses bostad och bohag som förvärvats för gemensam användning (3 § SamboL). I en bodelning skulle exempelvis ert hus samt de möbler och vitvaror som ni köpt till huset ingå. Det har ingen betydelse vem som betalat för egendomen eller vem som vill att samboförhållandet upphör - begär en sambo bodelning ska samboegendomen fördelas mellan samborna. En begäran om bodelning måste göras inom 1 år från det att samboförhållandet upphörde (8 § andra stycket SamboL).

Lagens bestämmelser är till största del dispositiva (9 § SamboL). Det innebär att sambor kan avtala om att andra regler ska gälla framför lagens bestämmelser. Du och din sambo kan därför själva komma överens om hur fördelningen av er egendom ska se ut, eller också att bodelning överhuvudtaget inte ska ske. Förslagsvis skulle du kunna föreslå att du får en "slant" istället för att begära bodelning, eller att din sambo köper ut din andel i bostaden som annars skulle tillfalla dig vid en bodelning. Kommer ni inte överens kan domstolen på ansökan av endera sambo utse en bodelningsförrättare som tar hand om bodelningen.

Med vänlig hälsning,

Simon WikströmRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Sambo och samboavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Samboavtal995 kr

Upprättande av samboavtal som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”