Har jag rätt till efterarv när min mammas efterlevande make avlider?

2020-09-21 i Efterarv
FRÅGA
Vad händer för mig i det framtida eventuella arvet.Jag är särkullsbarn och nu har min mamma avlidit. Det finns ett testamente som säger att hennes man skall ha fri förfoganderätt av kvarlåtenskap, med undantag av min laglott. Tillgången var gemensamt 3,3 milj. inklusive bostadsrätten.Det finns ett gemensamt barn. Detta barn fick bostadsrätten till ett värde av 2 milj. som gåva innan min mamma gick bort.Vad händer efter bådas bortgång? Kommer jag att ärva något från min mammas man, eller allt är ett avslutat kapitel för min del.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Mitt svar kommer att skrivas utifrån den information du delgett oss i din fråga. Det kan vid oklarheter vara bra att låta en jurist granska testamentet och råda dig närmre. För det ändamålet kan en av våra jurister vara behjälpliga, kontaktuppgifter för offertförfrågan finns längst ned i svaret.

Som jag tolkar din fråga finns det ett inbördes testamente mellan din mamma och hennes make. Enligt testamentet ärver den efterlevande maken all kvarlåtenskap efter den först avlidna, med undantag för din laglott. Den efterlevande maken ska ärva med fri förfoganderätt.

Den fria förfoganderätten kan ge en rätt till efterarv

Enligt ärvdabalkens regler ärver den efterlevande maken den först avlidna maken. Gemensamma barn har rätt till efterarv först när den efterlevande maken avlider. Särkullbarn har däremot rätt att få ut sin arvslott direkt (jfr 3 kap. 1 § ärvdabalken, ÄB). Om det inte hade funnits något testamente hade du därför haft rätt att få ut arvet efter din mamma direkt. Enligt testamentet har du däremot endast rätt till din laglott och den efterlevande maken ska ärva resten.

Den fria förfoganderätten ger den efterlevande maken en långtgående rättighet att förfoga över egendomen. Maken kan således sälja, slösa, skänka, förstöra egendomen; däremot inte testamentera bort den. Eftersom egendomen ärvts med fri förfoganderätt innebär det att du som bröstarvinge har rätt till hälften av boet när den efterlevande maken avlider. Andelen i den efterlevande makens bo ska dock minskas med vad du tidigare fått ut i form av laglott (3 kap. 2 § ÄB).

Gåvan kan eventuellt inkräkta på din laglott

Som jag förstår det utifrån din fråga har det strax innan din mamma avled skett en gåva till ditt halvsyskon (gemensamt barn mellan din mamma och hennes make). Sådana gåvor kan i vissa fall inkräkta på din laglott och angripas med stöd av det förstärkta laglottsskyddet.

Det förstärkta laglottsskyddet framkommer av 7 kap. 4 § ÄB och innebär att om arvlåtaren skänkt bort egendom under sådana förhållanden att gåvan är att likställa med testamente, kan det begäras att den ska gå åter i den mån att bröstarvinge får ut sin laglott. En förutsättning för att det förstärkta laglottsskyddet ska aktualiseras är att arvlåtaren "bortgivit" egendom. Sett till förarbeten och praxis rör det sig inte enbart om gåvor utan även om benefika dispositioner. Utöver kravet om bortgivande krävs att det sker för att ordna med successionen, dvs. syftet ska vara att jämställa med testamente.

Det förstärkta laglottsskyddet träffar typiskt sett två typer av gåvor:

(1) Gåvor givaren gör när den ligger för döden (eller tror att döden är nära förestående)
(2) Gåvor där gåvogivaren fram till sin död behåller den huvudsakliga nyttan av det som bortskänkes (t.ex. genom att behålla nyttjanderätten och bo kvar i en fastighet som bortskänkts)

I ditt fall kan jag tyvärr inte avgöra huruvida gåvan inskränker din laglott (dvs. om gåvan gör att du inte kan få ut hela din laglott). Om så är fallet kan det eventuellt angripas.

Min rekommendation om något är oklart är att du anlitar en jurist som företräder dig och ser till dina intressen. Juristen kan till en början granska testamentet för att avgöra vilka rättigheter du har och om det skett en kränkning av laglotten. Om du är intresserad av hjälp av en av våra jurister på Lawline juristbyrå är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post för en offert. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Dennis Lavesson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Efterarv (821)
2022-01-15 Fri förfoganderätt och gåvor
2022-01-09 Hur blir arvsordning när det inte finns några bröstarvingar? Vad är en efterarvinge?
2021-12-31 Hur räknar jag ut min arvsrätt?
2021-12-30 Fördelning av arv mellan syskon när en av föräldrarna inte är gemensam

Alla besvarade frågor (98501)