Har jag rätt till efterarv?

2021-03-30 i Efterarv
FRÅGA
Hej.Min storebror och jag har samma mor. Båda våra fäder är döda och han har fått ärva sin far. Vår mamma börjar nu att bli till åren och frågan har dykt upp i mitt huvud. Den dagen som hon kilar vidare, ärver jag och min bror då henne 50/50 eller är det, som jag har hört någonstans, att jag ärver både min mor OCH min far, dvs. 75%?Med stora hälsningar och tack på förhand.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att din mor och att din far var gifta vid din fars bortgång. Då du inte nämner andra syskon än din bror kommer jag att utgå ifrån att du inte har fler syskon när jag besvarar din fråga. Eftersom du inte nämner något eventuellt testamente kommer jag även att utgå från att sådant inte finns.

För frågor gällande arv aktualiseras både Äktenskapsbalken (ÄktB) och Ärvdabalken (ÄB).

I samband med din fars bortgång gjordes bodelning mellan honom och din mor (23 kap. 1 § ÄB).

Bodelningen
I en bodelning inkluderas enbart giftorättsgods (10 kap. 1 § ÄktB). Först avräknades din fars skulder från giftorättsgodset (11 kap. 2 § ÄktB). Därefter fördelades det sammanlagda värdet av din fars och din mors giftorättsgods lika dem två emellan (11 kap 3 § ÄktB).

Arvet
Din fars kvarlåtenskap motsvarade alltså hans andel efter bodelningen. Då det inte funnits ett testamente skulle allt detta ha tillfallit dig, men då din far och mor varit gifta vid tidpunkten för hans död finns det en bestämmelse i 3 kap. 1 § ÄB som säger att allt ska tillfalla henne. Först vid din mors bortgång får du ut detta i form av efterarv (3 kap. 2 § ÄB).

Efterarvets storlek är inte nödvändigtvis densamma som när din far dog utan det kvotberäknas genom att man vid tillfället då din far gick bort dividerar hans kvarlåtenskap med din mors totala förmögenhet.

Exempel
För att underlätta förståelsen ger jag följande exempel. Låt oss säga att din fars kvarlåtenskap var 60 000 kr och din mors tillgångar motsvara 40 000 kr (där din far kvarlåtenskap om 60 000 också ska adderas). Kvoten kommer då motsvara 60 000/100 000, alltså 0,6.

När din mor går bort säger vi att hon efterlämnat sig 200 000 kr. Av dessa 200 000 kr ska först 60 % (0,6) avräknas, alltså 120 000 kr och tillfalla dig. Resterande 80 000 kr ska fördelas jämnt mellan dig och din bror.

Du har därmed rätt till 160 000 kr (120 000 + 40 000) och din bror 40 000 kr.

Slutsats
Du har rätt till din fars kvarlåtenskap och även hälften av din mors kvarlåtenskap vid hennes bortgång.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Izel I
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?