Har jag rätt till dröjsmålsränta för försenad löneutbetalning?

2018-11-06 i Dröjsmålsränta
FRÅGA
Hej .har man rätt att kreva dröjsmål ränta för utebliven lön mellan fem till 20 dagar varje månad i snart ett år arbetsgivaren er bunden till kollektivavtal
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om ränta och dröjsmålsränta finns stadgade i räntelagen (RL) som är tillämplig lag för din fråga.

När har man rätt till dröjsmålsränta?

Obetald lön utgör en penningfordran som du har på din arbetsgivare. Räntelagen gäller så länge inte annat finns avtalat mellan dig och din arbetsgivare (1 § RL). Huvudregeln är att dröjsmålsränta utgår efter förfallodagen av fordran (2 § RL). Om det i avtal finns bestämt att lönen ska betalas ut viss dag varje månad men utbetalningen inte görs på den dagen har du rätt till dröjsmålsränta efter förfallodagen fram till den dagen då lönen faktiskt utbetalas (3 § RL).

Sammanfattning

Du har rätt till dröjsmålsränta på försenad löneutbetalning efter förfallodagen om utbetalningsdagen är en given dag varje månad och detta är avtalat. Jag utgår från att så är fallet, och då har du rätt till dröjsmålsränta.

Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Jonna Johansson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll