FrågaFAMILJERÄTTSambo och samboavtal10/06/2015

Har jag rätt till del av huset?

Hej

Jag och min sambo köpte ett hus ihop 2008. 2010 flyttade vi isär och då skrev vi huset på henne men vi flyttade ihop igen typ ett halvår senare igen. Efter detta så har vi renoverat mm och huset har stigit i värde. Men nu ska vi flytta isär igen och jag undrar hur man gör med värdeökningen på huset, vad har jag rätt till som inte står på huset men har varit med och betalat och delat på allt? Vi har även barn ihop.

Med vänlig hälsning, Undrande

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

När ett samboförhållande upphör kan en bodelning genomföras, om ena sambon begär det. Bodelning mellan sambor måste inte förrättas, om ingen av samborna önskar det. Vid en bodelning ska endast vissa tillgångar ingå, medan resten utesluts och ska sålunda delas upp efter äganderätten till sakerna. I ert fall utgår jag från att ni, i och med återupptagandet av förhållandet, är sambor även i juridisk mening.

Vill en sambo att bodelning ska ske, måste en begäran om bodelning framställas senast ett år efter att samboförhållandet upphört. Vid en bodelning ingår de tillgångar som fanns den dagen då samboförhållandet upphörde. Tillgångar och skulder som uppstått efter denna dag, är undantagna från bodelningen. Det är enbart samboegendom som ingår i bodelningen (8 § sambolagen). I samboegendomen ingår sambornas gemensamma bostad och bohag, om inte de gjorts till enskild egendom genom exempelvis gåva (3 och 4 §§). Samboegendomen måste även vara förvärvad i syfte att ni gemensamt ska använda den. Detta innebär att egendom som ni själva ägde innan samboförhållandet är som huvudregel inte samboegendom. Som jag tolkar det så köpte ni huset med avsikten att ni båda skulle flytta in dit (även om ni varit separerade en kortare tid) samt att ni huvudsakligen använder huset som ert gemensamma hem (5 §). I sådant fall är huset att ses som samboegendom och ska ingå i en eventuell bodelning.

Om någon av er begär bodelning och om huset betraktas som samboegendom ska värdet av detta delas lika (efter att era respektive skulder avräknats), oavsett vem som äger huset (14 §). Det är hela husets värde som räknas med.

Vänliga hälsningar,

Katarina AnderssonRådgivare