Har jag rätt till bostadsrätt som jag köpte till min sambo?

Jag köpte lägenheten till min dåvarande sambo Jag betalade hela lägenheten pga han saknade pengar Nu har han avled och jag undrar om jag kan få en del av värdet och har jag sk dolt egendom?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du har köpt en lägenhet till din sambo och betalat hela. Nu har han avlidit och du undrar om du har dold samäganderätt.


Jag förutsätter, i mitt svar, att sambon stod som ägare till lägenheten men att du betalade den. Det är också av väsentlig betydelse för svaret, huruvida ni bodde tillsammans i lägenheten eller inte. Jag kommer därför ge dig två olika svar på din fråga.


Om du också bodde i lägenheten

Om du också bodde i lägenheten så gäller Sambolagen (SamboL). Sambors gemensamma bostad och bohag utgör samboegendom, all annan är enskild egendom (3 §). Du kan då, som sambo, begära bodelning enligt 8 § (förutsatt att det inte finns något samboavtal). I sådana fall kommer hälften av samboegendomen (bostad och bohag) hälftendelas.


Om enbart din sambo bodde i lägenheten

Om enbart din sambo bodde i lägenheten och inte du, är situationen en annan.

Dold samäganderätt innebär att du kan vara dold ägare till en viss typ av egendom utan att stå som ägare till den. För att dold samäganderätt ska föreligga finns det tre kriterier som ska vara uppfyllda. Dessa återfinns i praxis (se ex. NJA 2013 s. 242 p. 6).


Kriterier för dold samäganderätt:

1. Egendomen ska vara inköpt för gemensamt bruk, och

2. Den som inte framträder som ägare utåt ska ha lämnat ett ekonomiskt bidrag vid köptillfället, och

3. Partsavsikten är att fastigheten ska ägas tillsammans.


För att egendomen ska anses vara förvärvad för gemensamt bruk krävs det att den person som är uttalad ägare, redan vid köptillfället var införstådd i att egendomen förvärvats för gemensamt bruk. För att uppfylla det tredje kriteriet krävs att personen ekonomiskt bidragit vid förvärvet av egendomen. För att uppfylla det tredje kriteriet krävs det att parterna, vid tillfället för förvärvet, kommit överens om att äga fastigheten gemensamt. Kriteriet är uppfyllt om det går att visa att egendomen var förvärvad för gemensamt bruk om den part som inte är ägare har bidragit ekonomiskt vid förvärvet. Det innebär att det tredje kriteriet är uppfyllt enbart om de två första kriterierna är det.


I ditt fall

Jag har dessvärre för lite information i frågan för att kunna ta ett ställningstagande gällande dold samäganderätt. Utifrån vad som framkommer av frågan är visserligen det andra kriteriet uppfyllt, men det krävs att även det första kriteriet (och sedermera det tredje) är uppfyllt för att det ska föreligga dold samäganderätt.


Jag hoppas att det gav dig tillräckligt med svar på din fråga!

Om du har fler frågor om ditt ärende är du välkommen att höra av dig till mig på tilda.hansson@lawline.se, så ska jag göra mitt bästa för att hjälpa dig ytterligare.

Du är även välkommen att höra av dig på nytt genom våra betaltjänster eller ordinarie byråverksamhet.

Med vänlig hälsning,

Tilda HanssonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Sambo och samboavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Samboavtal995 kr

Upprättande av samboavtal som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning