Har jag rätt till bostaden vid en separation eller dödsfall om enbart min sambo står som ägare till bostaden?

FRÅGA
Hej om jag står med på bolånet men inte äger huset. Vad händer om vi separerar eller han går bort före mig. Tack på förhand
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

I din fråga så berättar du inte om du och din partner är gifta eller sambos. I mitt svar så utgår jag ifrån att ni är sambos, om ni istället är gifta är du välkommen att ställa en ny gratisfråga eller ringa oss på vår gratis telefonrådgivning.

Svar

Om bostaden har köpts med avsikt att ni ska bo i den gemensamt som sambor så bör den räknas som samboegendom även om din partner står som ensam ägare av bostaden (3§ SamboL). Vid en separation eller dödsfall så ska du då begära bodelning enligt sambolagen (8§ SamboL), varav du har rätt att få hälften av bostaden så länge den räknas som samboegendom (14§ SamboL).

Rättsutredning

Tillämplig lag

Samboförhållande regleras i Sambolagen.

Samboförhållande enligt Sambolagen

Ni är sambor om ni uppfyller de nedan uppräknade kriterierna (1§ SamboL):

-man bor tillsammans

-lever i ett förhållande

-har gemensamt hushåll.

Om ni uppfyller kriterierna så är sambolagens regler tillämpliga vid en eventuell separation eller om någon av er går bort. Det är även viktigt att veta att sambolagen är könsneutral. Det innebär att lagen även används på samkönade par.

Samboegendom

De tillhörigheter som blir föremål för bodelning vid en eventuell separation eller ett dödsfall kallas för samboegendom. Bodelning kommer att förklaras närmare längre ned. Enkelt förklarat är det när man delar upp tillhörigheterna mellan dig och din sambo vid en separation eller ett dödsfall.

Gemensam bostad och gemensamt bohag är det som räknas som samboegendom så länge det har köpts för gemensam användning (3§ SamboL).

Av det framgår att en bostad som den ena av er köper för att bo i gemensamt med den andre ska räknas som samboegendom. Detta gäller även om bara en av er står som ensam ägare av bostaden (3§ SamboL).

Därav är det avgörande om bostaden köptes för att ni skulle bo i den tillsammans. I och med att du står med på lånet så låter det som att du var med när bostaden köptes. Enligt den information du givit så tycker jag att det tyder det på att bostaden ska räknas som samboegendom enligt 3§ sambolagen.

Vill du titta närmare på vad som räknas som bostad och bohag och därmed kan vara samboegendom så framgår det av 5–6§ sambolagen.

Vid separation eller dödsfall begär bodelning inom 1 år

Om du och din partner skulle separera så ska en bodelning ske om någon av er begär de vilket måste göras inom ett år ifrån att samboförhållandet upphört (8§ SamboL).

Vid en bodelning så delas det som räknas som samboegendom upp mellan dig och din partner. Huvudregeln är att ni ska få hälften var av samboegendomen efter det att avdrag för skulder har gjorts (14§ SamboL).

Om någon av er dör så har den av er som fortfarande lever rätt att begära bodelning på samma sätt som vid separation. Även då behöver bodelning begäras inom ett år, då räknat ifrån dödsdagen. Dock måste begäran om bodelning senast göras när bouppteckningen efter den avlidne förrättas. Vilket kan innebära att du måste begära om bodelning tidigare än ett år efter dödsfallet (8§ 2 st SamboL).

Vid dödsfall så görs bodelningen innan de som ska ärva din sambo eller dig kan få ut sitt arv. Det är viktigt att veta att sambor inte ärver varandra enligt lagen. Så önskar ni ärva varandra måste ni som upprätta ett testamente.

Vad händer med bostaden vid bodelningen?

Vid bodelningen kommer hälften av bostaden att tillfalla dig så länge bostaden räknas som samboegendom. Medan den andra halvan tillfaller din partner eller dennes arvingar om hen har dött (14§ SamboL).

Undantaget är om det finns ett samboavtal mellan er (9§ SamboL) som säger att bostaden inte ska ingå vid bodelning, trots att den lagligt sett räknas som samboegendom.

Mina råd till dig:

Om ni separerar så begär bodelning snarast, men senast inom ett år ifrån att samboförhållandet upphör. För att kunna utkräva din halva av bostaden genom bodelning. Om din partner skulle gå bort före dig så begär bodelning enligt sambolagen snarast, men senast inom ett år ifrån dödsdagen. För att kunna utkräva din halva av bostaden genom bodelning. Om ni vill ärva varandra upprätta testamente där ni reglerar hur ni vill att era tillgångar ska fördelas vid dödsfall.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig Hälsning

Elin Englund
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2727)
2020-09-21 Bodelning mellan sambor med gemensam bostad
2020-09-20 Har man kvarsittande rätt efter att ett samboförhållande avslutats?
2020-09-20 Gäller äktenskapsförord för sambor?
2020-09-18 Sambor med gemensamt barn - kan barnet kräva hälften av den gemensamt ägda bostadsrätten?

Alla besvarade frågor (84254)